Bonds­dag­ver­kie­zingen in Duitsland naderen


27 juni 2017

Op 24 september 2017 vinden er Bondsdagverkiezingen plaats in Duitsland. De Duitse partij voor de dieren, Partei Mensch Umwelt Tierschutz (kortweg: Tierschutzpartei) doet ook mee. De partij heeft in een paar Duitse gemeenten afgevaardigden in de gemeenteraad. Dit jaar willen ze ook zetels winnen in de Bondsdag en ze zijn hard aan het werk om genoeg ondersteuningsverklaringen te verzamelen in de Duitse deelstaten om mee te mogen doen.


Verkiezingsmateriaal Tierschutzpartei

De Tierschutzpartei moet, zoals alle partijen die nog geen vertegenwoordigers in de Bondsdag hebben, in de Duitse deelstaten 2000 handtekeningen (ondersteuningsverklaringen) verzamelen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. De deadline is 17 juli en de partij roept dus alle Duitsers op om hun handtekening te geven. De instructies zijn hier te lezen.

The Bundestag elections will be held in Germany on the 24th of September 2017. The German party for the animals, Partei Mensch Umwelt Tierschutz (for short: Tierschutzpartei) is also participating in the elections. The party has representatives in the municipal councils of a few German municipalities. This year they also want to gain seats in the Bundestag and they are working hard to collect enough declarations of support in the German federal states to be allowed to participate.


Election materials of the Tierschutzpartei

The Tierschutzpartei must, just like all other parties that are not represented in the Bundestag yet, obtain 2,000 signatures (declarations of support) in the German federal states to be able to participate in the elections. The deadline is 17 July and the party is calling on all Germans to give their signature. The instructions can be read here.