Animal Welfare Party voor het eerst verte­gen­woordigd in de Engelse politiek


13 september 2017

De Animal Welfare Party (AWP) heeft vorige week haar eerste politieke vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk gekregen, nadat een gemeenteraadslid vertrok bij de Green Party. Jane Smith, die deel uitmaakt van de gemeenteraad in Alsager, in Cheshire, heeft vorige week geschiedenis geschreven toen ze haar besluit om van politieke partij te veranderen bekendmaakte. Smith zat sinds 2015 in de gemeenteraad.

De nieuwe vertegenwoordigster van de AWP zei in een verklaring : “Ik heb deze beslissing genomen omdat ik het belangrijk vind dat we de oneerlijkheid die inherent is aan onze menselijk gerichte besluitvormingsorganen gaan erkennen en aanpakken. Hoewel de stap die ik vandaag gezet heb klein lijkt, denk ik dat deze van grote symbolische betekenis is. We delen onze wereld en onze natuurlijke bronnen met zoveel andere soorten, het zou daarom alleen maar goed en eerlijk zijn als die andere diersoorten en hun leefgebieden ook op de juiste manier worden vertegenwoordigd en meegenomen in onze beslissingen.”


Jane Smith en AWP-partijleider Vanessa Hudson

De partij, die 10 jaar geleden werd opgericht, deed in drie kiesdistricten in Londen mee in de algemene verkiezingen dit jaar. De partij deed dit jaar ook voor het eerst mee in de verkiezingen voor het Schotse parlement en de Northern Ireland Assembly.

Vanessa Hudson, AWP-partijleider, zei: “Het Verenigd Koninkrijk heeft een trotse geschiedenis als het gaat om toonaangevend leiderschap op het gebied van dierenwelzijn. Het is de hoogste tijd dat dieren op een gerichte manier in onze besluitvormingsorganen worden vertegenwoordigd. Alleen op die manier kunnen hun behoeften en belangen op een juiste manier worden beschermd. Met de stap die Jane heeft gezet, volgt AWP onze zusterpartijen in Nederland, Duitsland, Portugal en Australië, die dit al voor dieren bereikt hebben.”

De AWP is gebaseerd op de Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD), die vijf zetels in de Tweede Kamer heeft, twee in de Eerste Kamer en één in het Europese Parlement.

(Bron: Huffington Post UK)

The Animal Welfare Party (AWP) got its first political representative in the UK last week after a town councillor defected from the Green Party. Jane Smith, who is on Alsager Town Council, in Cheshire, made history last week after announcing her decision to switch political parties. Smith has served on the council since 2015.

The new AWP representative said in a statement: “I have made this decision because I believe it is important that we begin to acknowledge and address the inherent unfairness of our human-centric decision making bodies. Although the step I take today may appear small, I believe it is of huge symbolic significance. We share our world and our natural resources with so many other species, and it is only right and fair that those other animals and their habitats are properly represented and considered in our decision making.”


Jane Smith and AWP party leader Vanessa Hudson

The party, established 10 years ago, contested three London constituencies in this year’s General Election. The party also contested the Scottish Parliament and Northern Ireland Assembly elections for the first time in the same year.

Vanessa Hudson, AWP party leader, said: “The UK has a proud history of thought leadership in animal welfare. It is high time animals had dedicated representatives in our decision making bodies. Only that way can their needs and interests begin to be properly protected. With Jane’s step, AWP takes its first steps to joining our sister parties in the Netherlands, Germany, Portugal and Australia who have already achieved that for animals.”

The AWP is based on the Dutch ‘Party for the Animals’ Partij voor de Dieren (PvdD), which holds five seats in the Dutch House of Representatives, two in the Dutch Senate and one in the European Parliament.

(Source: Huffington Post UK)