Dieren­be­schermers in Albanië eisen betere wette­lijke bescherming van dieren


25 mei 2022

NGO’s, dierenbeschermers en dierenartsen in Albanië eisen betere wetgeving en sterkere handhaving om dieren te beschermen. Tijdens de eerste Albanese Conferentie voor de Bescherming van Dieren, georganiseerd door het Albanese Instituut voor Milieubeleid en ondersteund door de Nederlandse Partij voor de Dieren, werd een actieplan met 7 punten gepresenteerd aan de nationale en lokale autoriteiten en de aanwezige media.

Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Nederlandse Partij voor de Dieren spreekt op de Albanese Conferentie voor de Bescherming van Dieren.

Tijdens de allereerste nationale conferentie voor dierenbescherming in Tirana kwamen onlangs dierenartsen, burgers en organisaties die zich inzetten voor het beschermen van dieren, natuur en milieu uit heel Albanië, Kosovo en andere naburige regio’s bijeen. Het doel: het verbeteren van de alarmerende situatie in Albanië, met name wat betreft zwerfdieren en wilde dieren, door meer samen te werken, het publieke bewustzijn te vergroten, en de wettelijke bescherming van dieren te vergroten.

“Deze conferentie komt op een cruciaal moment voor de bescherming van dieren in Albanië”, zegt Endri Haxiraj, Executive Director van het Instituut voor Milieubeleid (Instituti i Politikave Mjedisore) en organisator van de conferentie. “Want hoewel er enige vooruitgang is geboekt op het gebied van de wet- en regelgeving, gaat het doden en mishandelen van zwerfdieren door, net als het vangen en mishandelen van wilde dieren voor vermaak.” Onderzoek door de wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie Four Paws heeft inderdaad laten zien dat de illegale handel in wilde dieren in Albanië compleet uit de hand is gelopen. Daarnaast heeft de OSCE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) alarm geslagen over de toename van het aantal milieudelicten in het land.

Onder grote media-aandacht presenteerden de bijeengekomen organisaties zeven verzoeken aan de autoriteiten, van de registratie van huisdieren tot voorlichting en een verbod op het gebruik van dieren voor vermaak. De eisen omvatten naast verbetering van de wetgeving omtrent dieren en het betrekken van relevante NGO’s in dat proces ook strengere straffen voor dierenmishandeling; regulering van de fok en verkoop van dieren; registratie van zwerfdieren, huisdieren en hun eigenaren; een nationale strategie voor gezelschapsdieren; een verbod op het houden van wilde dieren in kooien als toeristische attractie; en dierenwelzijnsregels voor dierentuinen.

Dierenrechten en milieubescherming: de wereldwijde ecocentrische politieke beweging

Deelnemers uit 15 landen op de conferentie georganiseerd door de Animal Politics Foundation in Tirana, Albanië in 2015.

Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Nederlandse Partij voor de Dieren gaf een inspirerende lezing over de groeiende ecocentrische politieke beweging en over hoe je de politiek succesvol kan beïnvloeden en dierenrechten, natuurbescherming en klimaatactie op de politieke agenda kan krijgen. “In deze tijden van klimaat- en biodiversiteitscrises is het dés te belangrijker om de relatie tussen mensen en dieren opnieuw te evalueren. Als we ervoor zorgen dat dieren meer gewaardeerd worden, heeft dat een positief effect op de manier waarop mensen met elkaar, de natuur, het klimaat en de biodiversiteit omgaan”, legde Teunissen uit.

Net als de Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen over de hele wereld vraagt het Albanese Instituut voor Milieubeleid aandacht voor dierenrechten, milieuvraagstukken, en de klimaat- en biodiversiteitscrises. Het stelt de verwoestende impact van dierindustriën aan de orde en zet zich actief in voor positieve verandering door middel van voorlichting en educatie, het bevorderen van bewustwording, en het verbeteren van wet- en regelgeving. “Ik hoop echt dat mensen in Albanië de volgende stap zullen zetten en zich zullen aansluiten bij onze nieuwe sociale beweging door ecocentrisme in de Albanese politiek te introduceren. Dit is het moment!”, aldus Christine Teunissen tijdens de conferentie.

De samenwerking tussen de IEP en de Partij voor de Dieren kwam in 2015 tot stand, toen de PvdD voor het eerst een conferentie organiseerde in Tirana. Met haar internationale stichting de Animal Politics Foundation brengt de partij al bijna een decennium mensen van over de hele wereld bijeen, die een gemeenschappelijk doel hebben: het vertegenwoordigen van de belangen van dieren, natuur en milieu in de politiek. Inmiddels omvat de Animal Politics Movement 21 zusterpartijen en meerdere zusterorganisaties.