Worldlog Tjedan 11 – 2014


10 ožujka 2014

Sjajan uspjeh ovoga tjedna: poljoprivredni otrov skida se sa polica Nizozemskih vrtnih centara! S krajem 2015. opasni se otrov, glifosat, neće više smijeti prodavati u maloprodaji. Glifosat je jedan od sastojaka RoundUp-a, kojega u maloprodaji možemo pronaći pod otrovom za korov. Glifosat se sve češće povezuje sa zdravstvenim problemima poput nepolodnosti, urođenim deformacijama, bolestima živčanog sustava, Parkinsovom bolesti i različitim oblicima raka. Osim što može dovesti do raznih zdravstvenih rizika, upotreba kemijskih otrova vodi do gubitka bioraznolikosti i težeg pročišćavanja pitke vode.

gif1394116533_19 (1)

Prošli sam radni tjedan, ali i vikend, bila iznimno zaposlena sa općinskim izborima. Jučer sam u Utrechtu sudjelovala u kvartovskoj šetnji kako bih, između ostalog, vidjela da li ima dovoljno mjesta za bicikliste, dovoljno igrališta za djecu i dovoljno psećih šetnica. Sutra (utorak, 11. ožujka) ću zasaditi protestno drvce u Amsterdamu, zajedno s djecom osnovne škole Cosmicus Impuls iz Amsterdam-Noorda.

utrecht11394385944_DSC_0166k

utrecht21394385962_DSC_0182k

Ovog je tjedna državni tajnik potvrdio da Staatsbosbeheer (državna tvrtka koja upravlja velikim dijelom Nizozemske prirode) prestaje s rasprodajom prirode! Nakon naše, vrlo uspješne, akcije kupnje izgleda da je rasprodaja prirode za sada obustavljena. Otprilike u isto vrijeme prošle godine, tvrtka Staatsbosbeheer je izjavila da će prodavati dijelove prirode najboljem ponuditelju. Tada smo osnovali inicijativu prikupljanja novaca za šume kako bi zajedno s ljubiteljima prirode kupilo što više zelenih površina. Ovo je bilo vrlo uspješno! U otprilike dva i pol tjedna uspjeli smo skupiti skoro 250 000 eura, pa smo kupili i dio prirode.

natuur11384265117_20131110_2387

natuur21384265167_20131110_2534

Iznimno zanimljiv članak u New York Timesu o završetku razlike u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama.

Do idućeg tjedna!

Marianne

A great success this week: agricultural chemical is to go off the shelves of Dutch garden centres! As of the end of 2015, the harmful agricultural chemical glyphosate will no longer be sold to private persons. Glyphosate is a compound of RoundUp, which is also sold to private persons as a weed killer. Glyphosate is increasingly connected to health problems such as infertility, birth defects, damage to the nerve system, Parkinson disease and various forms of cancer. In addition to the health risks for humans, the use of chemical pesticides further leads to the loss of biodiversity and increased complications for the purification of drinking water.

gif1394116533_19 (1)

Last week and weekend, we have been actively campaigning for the municipal elections. Yesterday, I went along on an excursion in a Utrecht district to see if there is sufficient room for cyclists, enough outdoor playgrounds for children, and sufficient places to walk dogs. And tomorrow (Tuesday the 11th of March) I am going to plant a ‘protest tree’ in Amsterdam, together with the pupils of the primary school Cosmicus Impuls in Amsterdam-Noord.

utrecht11394385944_DSC_0166k

utrecht21394385962_DSC_0182k

This week, the State Secretary confirmed that Staatsbosbeheer (Forestry Commission, the state company that manages a large part of the Dutch nature areas) will stop the selling of nature. After our successful action to buy parts of nature, the sale of nature seems to to have been put aside for a while. Last year around this time it was announced that Staatsbosbeheer was going to sell parts of nature to the highest bidder. We then set up a forest funding action to buy parts of nature together with nature lovers. That was very successful! We raised more than two hundred and fifty thousand euros and also bought parts of nature.

natuur11384265117_20131110_2387

natuur21384265167_20131110_2534

Here is a very interesting article in The New York Times about the end of the difference between developing countries and developed countries.

Until next week!

Marianne