Stop trgovini ptica, u interesu je dobrobiti životinja i ljudi!


23 svibnja 2016

Stranka za životinje želi da vlada stane na kraj stotinama sajmova ptica u Nizozemskoj. Nizozemski tv program Een Vandaag prikazao je emisiju kako se na tim sajmovima ne mari za dobrobit životinja, te da su prijetnja javnom zdravstvu. Zastupnik i član PvdD-a Frank Wassenberg poziva vladu da se po tom pitanju postave zastupnička pitanja.

parkiet

U emitiranju od subote 7. svibnja Een Vandaag prikazao je Nizozemsku u svjetlu legalne, ali i ilegalne trgovine ptica. Tisuće egzotičnih ptica prodaje se na crno pojedincima, ali i trgovinama, te u zoološke vrtove diljem svijeta. Kupci i prodavači pritom ne mare uvijek za zakone. Mnoštvo ptica se pritom uzgaja pod lošim uvjetima kod ljudi doma. Zbog bolesti ili stresa prilikom prijevoza, te zbog uvjeta na sajmovima, ove su ptice nerijetko u lošem stanju.

Trgovina ptica je jednim dijelom trgovina na crno. Često nedostaje valjana registracija, a i sam nadzor nad dobrobiti životinja i javnog zdravstva tokom sajmova je dalekom od adekvatnog. Jedan je veterinar izjavio za Een Vandaag da su sve poznate zarazne ptičje bolesti prisutne na sajmovima ptica. Prisutni veterinari čija je zadaća nadzirati sajmove često ne poduzimaju potrebne korake, te nerijetko ne prijave primjerice papagajsku bolest iako su zakonski dužni prijaviti je. Sajmovi ptica tako predstavljaju opasnost javnom zdravstvu.

Zastupnik Frank Wassenberg (Stranka za životinje) traži zastupnička pitanja i zabranu sajmova ptica. Wasssenberg: “Emisija Een Vandaag jasno pokazuje kako sajmovi ptica prijete dobrobiti životinja, ali i javnom zdravstvu. Za Stranku za životinje postoji samo jedan zaključak: sajmovi ptica moraju se zatvoriti u interesu životinja i ljudi. Sve dok se sajmovi ptica ne zabrane, kabinet se mora uhvatiti ukoštac s manjkavim rukovodstvom burza.

The Party for the Animals wants the government to put an end to the hundreds of bird markets in the Netherlands. The Dutch TV programme EenVandaag has shown that these markets are a serious infringement on animal welfare and pose a threat to public health. Party for the Animals MP Frank Wassenberg has called on the government to take firm action against these markets.

parkiet

In their broadcast on Saturday 7 May, EenVandaag showed that the Netherlands plays a pivotal role not only in legal bird trade, but in illegal bird trade as well. Thousands of exotic birds are sold under the counter to individuals and zoos across the globe. Buyers and sellers are not always strict about the rules. Many of the birds are bred in people’s homes under poor conditions. The animals are often in bad shape due to disease, stress during transport or the poor conditions on bird markets.

Bird trade partly takes place on the black market. On many occasions, there is no proper registration and the supervision of animal welfare and public health during bird markets is often far from adequate. In the EenVandaag broadcast, a veterinarian observed that there are birds with all known contagious avian diseases at bird markets. Attending veterinarians with a supervisory role do not step in or report cases of psittacosis, despite it being their legal duty. Bird markets may therefore pose a threat to public health.

MP Frank Wassenberg (Party for the Animals) has incited the government to put an end to bird markets. Wassenberg: “EenVandaag’s broadcast has shown that both animal welfare and public health are disregarded at bird markets. For the Party for the Animals, there is but one possible conclusion: bird markets are to be banned, in the interest of the animals as well as human safety. And until they are banned, the government should deal with the lack of enforcement at the markets.”