Animal Justice Party


Australia

Utemeljena 2010. godine, Animal Justice Party zastupa interese životinja u odlukama parlamenata diljem Australije. Trenutno ima preko 5000 članova. AJP je u ožujku 2015. izabrala svog prvog predstavnika u gornjem domu Državnog parlamenta New South Walesa.

Nakon toga slijedilo je više izabranih predstavnika. Ključni prioriteti stranke su: okončanje živog izvoza životinja; okončanje ubijanja zaštićenih autohtonih divljih životinja kao što su klokani; okončanje okrutnih praksi intenzivnog uzgoja kao što su kavezi za piliće, krmače i druge prakse; i priznajući da pozitivan ljudski angažman sa životinjama stvara jaču, mudriju, poštovaniju, suosjećajniju i zdraviju zajednicu.

Povezano

Australske tvornice štenaca zabranjene zahval­jujući Animal Justice Party

Gornji dom (senat) Novog Južnog Walesa prošli je tjedan usvojio zakon o zabrani farmi štenaca od strane Australske stranke za pravdu za životinja. Ogroman napredak za više od stotinu tisuća štenaca koji se tamo „proizvode“ u farmama za intenzivan uzgoj svake godine - i za njihove majke. „Uzgoj štenaca je stočarska industrija za kućne ljubimce“, rekla je Emma Hurst, zastupnica u parlamentu Animal J...

Vijesti