Animal Justice Party


Australia

Utemeljena 2010. godine, Animal Justice Party zastupa interese životinja u odlukama parlamenata diljem Australije. Trenutno ima preko 5000 članova. AJP je u ožujku 2015. izabrala svog prvog predstavnika u gornjem domu Državnog parlamenta New South Walesa.

Nakon toga slijedilo je više izabranih predstavnika. Ključni prioriteti stranke su: okončanje živog izvoza životinja; okončanje ubijanja zaštićenih autohtonih divljih životinja kao što su klokani; okončanje okrutnih praksi intenzivnog uzgoja kao što su kavezi za piliće, krmače i druge prakse; i priznajući da pozitivan ljudski angažman sa životinjama stvara jaču, mudriju, poštovaniju, suosjećajniju i zdraviju zajednicu.

Povezano

Estherin blog: Team Planet u akciji!

Svijetu su hitno potrebne vlade koje imaju hrabrosti donijeti odluke potrebne da bi zemlja bila održiva za život svih njezinih stanovnika. To sam napisala krajem ožujka, nakon nizozemskih izbora. Stranka za životinje ponovno je narasla nakon izbora i naš se tim odmah bacio na posao. Na primjer, usvojen je naš prijedlog u kojem molimo nizozemskog ministra poljoprivrede da uloži sve napore na europs...

Vijesti