Animal Justice Party


Australia

Utemeljena 2010. godine, Animal Justice Party zastupa interese životinja u odlukama parlamenata diljem Australije. Trenutno ima preko 5000 članova. AJP je u ožujku 2015. izabrala svog prvog predstavnika u gornjem domu Državnog parlamenta New South Walesa.

Nakon toga slijedilo je više izabranih predstavnika. Ključni prioriteti stranke su: okončanje živog izvoza životinja; okončanje ubijanja zaštićenih autohtonih divljih životinja kao što su klokani; okončanje okrutnih praksi intenzivnog uzgoja kao što su kavezi za piliće, krmače i druge prakse; i priznajući da pozitivan ljudski angažman sa životinjama stvara jaču, mudriju, poštovaniju, suosjećajniju i zdraviju zajednicu.

Povezano

Uzlazne političke „Stranke za životinje“ utječu na političku raspravu diljem svijeta

U proteklom desetljeću došlo je do uspona jedinstvenog međunarodnog političkog pokreta. Diljem svijeta pojavile su se i izabrale političke stranke za prava životinja, prirodu i okoliš. Donoseći ekocentričnu i globalnu perspektivu na političku scenu, ove stranke imaju za cilj steći utjecaj, ne nužno za vlast - i s uspjehom! Bilo da se radi o unutar ili izvan parlamenata, ove stranke za prava životi...

Vijesti