Poziv građanima širom svijeta da podijele svoje mišljenje i pomognu pobol­jšanju Europske stra­tegije za dobrobit životinja


9 lipnja 2020

Europska komisija pokrenula je svjetsku javnu raspravu kako bi ocijenila svoju Strategiju dobrobiti životinja. Građani EU-a kao i oni koji nisu članovi EU-a pozivaju se da podijele svoje mišljenje o dobrobiti životinja kratkim internetskim upitnikom prije 15. lipnja. Stranka za životinje poziva sve ljude koji se bave dobrobiti životinja, sigurnošću hrane, sprečavanjem zoonotskih bolesti poput korone, klime i biološke raznolikosti, da izraze svoje mišljenje ispunjavanjem obrasca Komisije koji je dostupan na svim jezicima EU. „Iskoristite ovu priliku za stvarni doprinos dobrobiti životinja u Europi. Ova će evaluacija izvijestiti o svim budućim inicijativama EU o dobrobiti životinja, pa se dobro informirajte!“

Europska poslanica Anja Hazekamp (sredina) u Europskom parlamentu.

Trenutna strategija EU za zaštitu i dobrobit životinja usvojena je 2012. godine i definirala je niz prioriteta i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje dobrobiti životinja. Međutim, prema Stranci za životinje, postojeća pravila o dobrobiti životinja su preslaba i nedovoljno se primjenjuju - niti je dovoljno zajamčeno njihovo poštivanje u državama članicama. „Godinama Europska komisija gotovo ništa nije poduzela kako bi osigurala da se postojeća pravila o dobrobiti životinja primjenjuju u državama članicama i zanemarila je pozive na poboljšanje postojećih ili uvođenje novog, boljeg zakonodavstva o dobrobiti životinja“, kaže europarlamentarka Stranke za životinja Anja Hazekamp.

Slaba pravila, nedosljedno se provode
Iako su životinje prema zakonodavstvu EU prepoznate kao bića s osjećajima, one se često ne tretiraju kao takve, ističe europarlamentarka Hazekamp. „Države članice nastavljaju istraživati granice postojećih EU propisa i koriste se odstupanjima sve dok je izuzetak postao pravilo, što dovodi do velike gustoće stokova na farmama pilića, dugog i stalno produženog vremena prijevoza unutar i izvan EU i rutinskog rezanja repova svinja, da spomenemo nekoliko stvari.“ U međuvremenu, Komisija ne započinje rado postupke za kršenje zakona protiv država članica koje odbijaju primijeniti postojeće zakonodavstvo o dobrobiti životinja.

Unatoč sve snažnijem pozivu građana i Europskog parlamenta, Komisija nije uspjela jamčiti dobrobit životinja tijekom prijevoza i klanja ili u intenzivnim ribnjacima, zečjoj industriji i drugim oblicima intenzivnog uzgoja stoke. Također nije uspjela slijediti dosljednu politiku, stranka komentira: „Davanje trgovinskih prednosti proizvodima s nižim standardima nije koherentno s „Promicanjem EU standarda dobrobiti životinja na globalnoj razini“, jednima od tzv. Strategije dobrobiti životinja EU ciljeva. Komisija je ignorirala pozive Europskog parlamenta da u pregovorima o sporazumima o slobodnoj trgovini i pridruživanju, poput onih s Južnom Amerikom, Ukrajinom i Japanom, zahtijevaju obvezujuće mjere za minimalnu razinu dobrobiti životinja. Ali kratkoročni ekonomski i geopolitički interesi dobili su prednost dobrobiti životinja.“

Inicijativa s gigantskom svinjom protiv industrijskog poljoprivrednog uzgoja ispred Europskog parlamenta u Bruxellesu. © Tim Dirven / Greenpeace

Globalni poziv na promjene
Osim provođenja postojećih propisa i nove, mnogo jače strategije, Stranka za životinje traži da se zahtjevi za dobrobit životinja uključe u sporazume o slobodnoj trgovini - i - u Europsku zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP). „Poljoprivredne subvencije trebale bi pridonijeti snažnoj potpori prema biljnom prehrambenom sustavu - što je ključno za ljude, životinje i naš planet.“ Zbog toga su Stranka za životinje i četrnaest sestrinskih stranaka pokrenule svjetski poziv na revoluciju hrane prema vladama širom svijeta.

„Sada je vrijeme za promjenu. Sve više ljudi je zabrinuto zbog dobrobiti životinja, a kriza korone je još jednom pokazala da je način na koji se ponašamo prema životinjama neprihvatljiv, i s etičkog gledišta i gledišta javnog zdravlja. Ova evaluacija Strategije dobrobiti životinja dobra je prilika da se Komisiji da do znanja da postoji puno ljudi koji traže promjene. Stoga ispunite ovaj obrazac prije 15. lipnja i budite čuti u srcu Europe!“

Naši stavovi

Prava životinja