Din ce în ce mai multe țări interzic animalele în circuri


14 noiembrie 2017

Utilizarea animalelor în circuri se interzice din ce în ce mai des în tot mai multe țări. Numai în luna noiembrie, India, Italia și Irlanda au impus o astfel de interdicție. În total, există momentan 42 de țări din întreaga lume care interzic utilizarea animalelor în circuri. Organizațiile pentru protecția animalelor și oamenii de știință subliniază faptul că utilizarea animalelor pentru divertisment este iresponsabilă și depășită.

Diverse rapoarte științifice arată că bunăstarea animalelor în circurile ambulante este asigurată insuficient și recomandă interzicerea folosirii acestora în circuri. Din ce în ce mai multe guverne înțeleg acest lucru. În noiembrie, India, Italia și Irlanda au impus interdicție pentru folosirea animalelor în circuri.

Central Zoo Authority (CZA) din India a decis că circurile nu mai au voie să expună sau să facă spectacol cu animale. Folosirea maimuțelor, a leilor, a urșilor și a tigrilor pentru divertisment a fost interzisă încă din 1998, dar elefanții au putut fi totuși folosiți în spectacole. De acum înainte, elefanții nu mai pot fi nici ei folosiți. Toți elefanții care au fost folosiți în India în cadrul circurilor, vor fi duși acum la centrele de reabilitare pentru animale.

Parlamentul italian a impus, de asemenea, interzicerea utilizării tuturor speciilor de animale în circuri și spectacole ambulante. Printr-un decret se vor stabili în termen de un an reguli pentru implementarea noii legislații prin care treptat vor fi scoase toate animalele din circuri. Acesta este un progres major pentru bunăstarea animalelor, având în vedere faptul că Italia are una dintre cele mai mari industrii ale circului din lume: un total de circa 100 circuri cu 2000 de animale.

În cele din urmă, Michael Creed, Ministrul irlandez al Agriculturii, a anunțat în această lună că din ianuarie 2018 va fi impusă interdicția privind utilizarea animalelor în circurile irlandeze. Prin aceasta, Irlanda a devenit al 20-lea stat membru al Uniunii Europene, care pune capăt folosirii animalelor pentru divertisment în circuri.

The use of animals in circuses is rapidly banned in more and more countries. In November alone, India, Italy and Ireland opted for such ban. In total there are now 42 countries in the world that have banned the use of animals in circuses. Animal welfare organisations and scientists emphasise that the use of animals for entertainment purposes is irresponsible and outdated.

Several scientific reports show that the welfare of wild animals in travelling circuses is insufficiently guaranteed and they recommend to ban the use of animals in circuses. More and more governments are acting upon this. In November, India, Italy and Ireland imposed a ban on the use of animals in circuses.

The Central Zoo Authority (CZA) of India decided that circuses may no longer exhibit animals or have them perform tricks. The use of monkeys, lions, bears and tigers for entertainment was already banned in 1998, but elephants could still be used in shows. From now on elephants can no longer be used either. All elephants that were used in circuses in India will go to rehabilitation centres for animals.

The Italian parliament also imposed a ban on the use of all animal species in circuses and shows travelling around the country. By means of a decree, regulations will be laid to implement the new legislation for the phased banning of all animals from circuses. This is a great breakthrough for animal welfare considering that Italy has one of the world’s largest circus industries: approx. 100 circuses with 2,000 animals in total.

Last of all, Michael Creed, the Irish Minister of Agriculture, announced this month that a ban on the use of animals in Irish circuses will be introduced in January 2018. With this, Ireland is the 20th member state of the European Union that puts a stop to the use of animals for entertainment in circuses.