Wereld­wijde primeur: Partij voor de Dieren gaat meebe­sturen in minstens twee grote gemeenten


22 juni 2022

Als eerste politieke partij voor dierenrechten, natuur en milieu ter wereld gaat de Nederlandse Partij voor de Dieren deelnemen aan het dagelijks bestuur van maar liefst twee grote gemeenten. Met deze overstap van oppositie naar bestuur schrijft de partij wereldwijd geschiedenis. “We zijn er klaar voor. De vraag is alleen of de andere partijen klaar zijn voor ons,” aldus fractieleider van de Partij voor de Dieren in Groningen Kirsten de Wrede na de verkiezingswinst in maart. Blijkbaar is iedereen er nu klaar voor, want in de gepresenteerde coalitieakkoorden klinkt het eco-centrische en planeet-brede PvdD-geluid stevig door.

Kirsten de Wrede en Marco van der Wel, de eerste wethouders van de Partij voor de Dieren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen voorjaar behaalde de Nederlandse Partij voor de Dieren grote winst. In veel gemeenten verdubbelde het aantal verkozen gemeenteraadsleden en in een aantal grote steden behaalde de partij zelfs 10% van de stemmen. Na succesvolle onderhandelingen treedt de Nederlandse Partij voor de Dieren nu toe tot het gemeentebestuur van maar liefst twee grote steden: Arnhem en Groningen. Tevens zijn nog onderhandelingen bezig in gemeente Amersfoort, waar de Partij voor de Dieren ook nog kans maakt om te gaan besturen.

De twee wethouders die de partij levert, zijn de allereerste politici van een partij voor dierenrechten, natuur en klimaat ter wereld die toetreden tot het dagelijks bestuur. De overige bijna 190 verkozen vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en zusterpartijen over de hele wereld oefenen op lokaal, regionaal en nationaal niveau invloed uit vanuit de oppositie – naast natuurlijk Europarlementariër Anja Hazekamp in het Europees Parlement.

Dat de Partij voor de Dieren erin is geslaagd een duidelijk stempel te drukken op de onderhandelingen, is in beide gemeenten aan het akkoord met de andere partijen af te lezen. Dat ademt in beide gevallen een sociale, planeet-brede visie en legt sterk de nadruk op het belang van een betere omgang met dieren, natuur en milieu. Beide coalities beloven niet langer in te zetten op economische groei als doel op zich, maar op welzijn en welvaart binnen de grenzen van de planeet – voor mensen én dieren.

Lokaal aan de slag voor mens, dier en planeet
Concreet betekent dat op lokaal niveau: gelijke kansen voor iedereen, meer aandacht voor dierenwelzijn, erkenning van de ernst van de klimaat- en biodiversiteitscrisis en daarnaar handelen. Door energieverbruik, gifgebruik en overbemesting te verminderen, door in te zetten op een meer plantaardig voedselsysteem en de keten van boer tot bord te verkorten. Door natuur, dierenwelzijn en ecologie in de gemeente te versterken en door te kiezen voor diervriendelijke oplossingen als mensen en dieren elkaar in de weg zitten.

“Een overwinning voor de dieren!” aldus de Partij voor de Dieren Arnhem. “Wij zijn ontzettend trots dat onze standpunten over onder andere jacht, dierenmishandeling en plantaardig eten in het akkoord zijn opgenomen.” Zo mag er niet langer gejaagd worden op gebieden die in het bezit zijn van de gemeente en wordt de jacht elders ontmoedigd. Ook wordt het menu bij lunches en diners die door de gemeente worden georganiseerd standaard plantaardig volgens het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’.

In Groningen levert de Partij voor de Dieren zelfs de eerste wethouder “Eiwittransitie” ooit (tevens wethouder Dieren, Natuur en Cultuur), om de overstap van dierlijke naar plantaardige voeding te stimuleren en boeren te ondersteunen die overschakelen naar duurzame landbouw. Het terugdringen van de intensieve veehouderij is immers cruciaal voor de aanpak van de klimaatcrisis, de bescherming van de volksgezondheid en het herstellen van de natuur.

“We zijn ervan overtuigd dat we de noodzaak om op een andere manier met dieren, natuur en milieu om te gaan op de kaart hebben gezet,” aldus de Groningse fractie van de Partij voor de Dieren. “Natuurlijk blijven we kritisch. Onze aanjagersrol blijft onverminderd belangrijk.”