Worldlog Week 38 – 2009


18 september 2009

Mooie week geweest! Begon dinsdag met Prinsjesdag waar de Meat Free Mondays koksmuts alle aandacht van pers en publiek kreeg bij de hoedenparade rond de troonrede.

Tot in Brazilië werd er aandacht aan besteed! Zie hier.

Tijdens de begrotingsbehandelingen heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat we zullen moeten inzien dat de bomen niet tot in de hemel groeien, maar in hoog tempo gekapt worden.

In het kader van ‘never waste a good crisis’ heb ik het kabinet gevraagd meer tijd, energie en geld te steken in plantaardige eiwitten en in het terugdringen van de consumptie van vlees, vis en zuivel. Precies zoals het Planbureau voor de Leefomgeving voorstelt.

Er leek aanvankelijk geen meerderheid voor dit plan (de meeste traditionele partijen zien nog steeds het verband niet tussen klimaatproblemen, ontbossing, dierziektencrises, biodiversiteitsproblemen, gezondheidsproblemen, zoetwaterproblemen en voedselschaarste) maar minister president Balkenende nam zowaar de motie over: het kabinet gaat onderzoek doen naar een vleestax!

Ik zag onze minister van Financiën Wouter Bos met pretoogjes kijken toen de premier het onderzoek aankondigde (Wouter Bos is zelf vegetariër), maar de minister van Landbouw zat zeer ongemakkelijk te schuifelen op haar stoel op de tweede rij. Zij had vorige week nog op het belangrijkste TV journaal van Nederland gezegd dat er hoe-dan-ook-geen-biefstuk-belasting zou komen…

Een geweldige overwinning die het bewustzijn alleen maar verder kan vergroten.

Verder waren veel Kamerleden kritisch over het door ons aan de orde gestelde feit dat de Nederlandse Koninklijke familie 1,6 miljoen Euro subsidie krijgt om haar hobby uit te oefenen: het voor de lol doodschieten van herten, zwijnen en reeën in de bossen rond paleis het Loo bij Apeldoorn.

Er was een breed gehoorde roep om het Koninklijk huis ook in te laten leveren, hetzij in de vorm van het stoppen van de subsidie voor het jachtdepartement, hetzij via een bevriezing van hun royale inkomens, hetzij door ze net als andere Nederlanders inkomensbelasting te gaan laten betalen, hetzij door ze te verbieden een vakantiehuis in Mozambique te laten bouwen waar de Nederlandse burger de beveiligingskosten en een goed deel van het vervoer ernaartoe voor moet betalen.

Ondanks het feit dat die voorstellen allemaal geen meerderheid kregen, omdat de regerende Christendemocratische partij dat samen met haar coalitiegenoten blokkeerde, was het duidelijk dat de lading aan het schuiven is. Dieronvriendelijke decadentie wordt steeds breder afgewezen en de omslag naar een meer plantaardige samenleving begint steeds meer aanhang te krijgen.
Zeker ook weer na het recente rapport van Tara Garnett

We zijn aan de winnende hand!

Tot volgende week, groetjes,

Marianne