Stem! - Help ons het tij te keren: stem Partij voor de Dieren!


Op woensdag 22 november zijn er in Nederland Tweede Kamerverkiezingen. Door op de Partij voor de Dieren te stemmen kun je ons helpen het tij te keren.

Keer het tij

We willen allemaal een goed, gezond en gelukkig leven voor onszelf, onze (klein)kinderen, voor mensen elders in de wereld en alle dieren die steeds meer in de verdrukking komen. Een toekomst waarin iedereen een dak boven het hoofd heeft en genoeg inkomen om van rond te komen. Een toekomst waarin er met respect wordt omgesprongen met al het leven op Aarde. En die toekomst is binnen handbereik als we radicale keuzes durven te maken.

De Partij voor de Dieren kan niet wachten om aan de slag te gaan om de huidige crises op te lossen. Dit doen we met en namens jou. Als er ooit een tijd is om te kiezen voor een diepgroene partij, dan is het wel nu. Er is een wereld te herwinnen. Help mee en keer het tij.

Je hoeft niet te kiezen tussen invloed of idealen. Want je kunt Partij voor de Dieren kiezen. Wij trekken andere partijen de goede kant op: groener, socialer en diervriendelijker. De Partij voor de Dieren doet wat nodig is.

Met lef en compassie vooruit

De Partij voor de Dieren heeft één allesomvattende kernwaarde: met compassie omgaan met de Aarde en al haar bewoners. Onze planeetbrede visie biedt concrete handvatten om de crises (klimaat, biodiversiteit, wonen, etc.) te lijf te gaan. Maar dan moeten we aan de slag met een echte aanpak en niet met lapmiddelen. De tijd van gedraal en geitenpaadjes is voorbij: dus geen ‘emissiearme’ stalvloeren, maar een krimp van de veestapel van 75 procent. We moeten nú de grote kanteling maken naar een groene, gezonde toekomst voor mens en dier

Steeds meer mensen voelen en begrijpen dat. Steeds meer mensen eisen hardop een toekomst voor de Aarde en al haar bewoners. De Partij voor de Dieren staat pal naast al deze mensen. Wij zíjn die mensen. Net als zij strijden wij met lef en compassie voor wat ons dierbaar is. Net als zij houden we de rest scherp, maar werken we ook samen. Net als zij zijn ook wij kritisch, en net als zij bieden we ook de oplossingen. De overtuigingen uit ons verkiezingsprogramma stammen uit ons eco-centraal denken: dieren, klimaat, natuur en milieu vormen bij de Partij voor de Dieren de uitgangspunten. Uiteindelijk worden we daar als mensen ook beter van.

Zo willen wij:

  • Een einde aan de vee-industrie
  • Een samenhangende oplossing voor de klimaat- en natuurcrisis 
  • Vervuilende bedrijven zoals Chemours, Schiphol en Tata Steel aanpakken
  • Groene en betaalbare woonruimte
  • Armoede en ongelijkheid bestrijden. Er is genoeg voor iedereen
  • Vergroening van de economie, rekening houdend met wat de Aarde aankan
  • Internationale solidariteit, inclusiviteit en diversiteit
  • Betaalbare, gezonde keuzes. Kies voor liefdevolle zorg
  • Investeren in goed en betaalbaar onderwijs voor iedereen
  • Meer geld voor kunst, cultuur en erfgoed
  • De luchtvaart vergroenen en inkrimpen, meer en snellere internationale treinverbindingen
  • Een humaan vluchtelingenbeleid en een eerlijke verdeling van vluchtelingen over landen in de Europese Unie

Ons partijprogramma biedt een grondige routekaart naar veiliger vaarwater. Naar een rechtvaardige toekomst voor ieder levend wezen. Lees hier het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren “Een wereld te herwinnen”.

Praktisch

Alle inwoners van Nederland die ouder zijn dan 18 en een Nederlandse nationaliteit hebben mogen op 22 november stemmen. Dit geldt ook voor de bewoners van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiervoor heb je een stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig. Meer informatie over de verkiezingen kun je vinden op de website van de Nederlandse overheid.