Vlaan­deren verbiedt onver­doofd slachten van schapen


4 juli 2017

Het Vlaamse parlement heeft bijna unaniem besloten dat het onverdoofd slachten van schapen per januari 2019 verboden wordt. De Partij voor de Dieren ziet dit als een sterke steun in de rug voor haar eigen strijd voor een totaalverbod op onverdoofde slacht in Nederland en benadrukt dat geen enkel excuus bestaat voor dierenleed.

In Nederland is onverdoofd slachten volgens islamitisch of joods ritueel toegestaan. In 2011 nam de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren aan. Daarin stond dat het onverdoofd ritueel slachten verboden moet worden omdat dieren onnodig lijden. De wet sneuvelde in de Eerste Kamer, waar een meerderheid vond dat een verbod in strijd was met de vrijheid van godsdienst.

Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, vindt dat vrijheid van godsdienst nooit een excuus mag zijn voor dierenleed: “Of het nu gaat om onverdoofd ritueel slachten of om de vleesfestijnen tijdens Kerst en Pasen: wat er ook te vieren valt, dierenleed kan toch nooit bijdragen aan de feestvreugde?”

The Flemish Parliament has almost unanimously decided to ban the slaughter of sheep without stunning as from January 2019. For the Party for the Animals, this is a decisive push in its own battle for a total ban on slaughter without stunning in the Netherlands. The party emphasises that there can be no excuse for animal suffering.

In the Netherlands, slaughter without stunning is permitted on the grounds of Islamic or Jewish ritual. In 2011, the Dutch Lower House adopted a private member’s bill of the Party for the Animals to ban ritual slaughter without stunning because it causes unnecessary animal suffering. However, the bill did not make it through the Dutch Senate, where a majority believed a ban on ritual slaughter is a violation of religious freedom.

Party for the Animals’ MP Esther Ouwehand believes religious freedom should never be used as an excuse for animal suffering: “Whether it is ritual slaughter without stunning, or the meat feasts at Christmas or Easter: whatever it is you are celebrating, how can animal suffering ever contribute to the festivities?”