Twee kandi­daten van The Humane Party doen mee aan de Ameri­kaanse verkie­zingen


19 november 2018

Two members of the American Party for the Animals, The Humane Party, will participate in the upcoming elections in America on 6 November. They are supported by all 18 of their sister parties across the world.


Humane Party candidates Clifton Roberts and Robert Mason

In 2015, the Humane Party participated in the elections for the first time, with Clifton Roberts as its presidential candidate and Dr. Amie “Breeze” Harper its Vice-President candidate. This meant that for the first time in the history of the world, a completely vegan duo participated in the Presidential elections.

On 6 November, Roberts will join the elections once more, this time the senatorial elections, from the State of California. On the same day, the Members of the House of Representatives will be elected, and Humane Party member Robert Mason will participate in Texas.

Both Mason and Roberts are concerned with increasing the role of science, compassion and social justice in politics. They focus on the abolition of livestock farming, which does not only harm animals, but also the environment and climate. Roberts: “You cannot discuss climate change without discussing the livestock sector.”

In November, all 435 members of the U.S. House of Representatives will be elected, along with one third of the members of the U.S. Senate.

Bij de aankomende Amerikaanse verkiezingen op 6 november doen twee leden van The Humane Party, de Amerikaanse partij voor de dieren, mee. Zij krijgen warme ondersteuning van de 18 zusterpartijen van The Humane Party, verspreid over de hele wereld.

The Humane Party kandidaten Clifton Roberts en Robert Mason

In 2015 deed de The Humane Party voor het eerst mee met de Amerikaanse verkiezingen, waarbij Clifton Roberts hun presidentskandidaat was en Dr. Amie “Breeze” Harper de vicepresidentskandidaat. Dit betekende dat er voor het eerst in de wereldgeschiedenis een volledig vegan duo meedeed aan de presidentsverkiezingen.

Op 6 november doet Roberts weer mee aan de verkiezingen, maar deze keer voor de Senaatsverkiezingen (vanuit de staat Californië). Op die dag worden ook de leden voor het Huis van Afgevaardigden gekozen en The Humane Party-lid Robert Mason doet mee in Texas.

Zowel Mason als Roberts willen meer wetenschap, compassie en sociale gelijkheid in de politiek brengen. Ze richten zich dan ook op de afschaffing van de vee-industrie, die niet alleen dieren schaadt, maar ook ons milieu en klimaat. Roberts: “ Je kan het niet over klimaatverandering hebben, zonder het over de vee-industrie te hebben.”

In totaal worden in november alle 435 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden gekozen, en 1/3 van de Amerikaanse Senaat.