Europees Parlement eist verbod op kooien en dwang­voe­deren van dieren voor foie gras!


16 juni 2021

Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2027 in de Europese vee-industrie geen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden of ganzen meer in kooien worden gehouden in de dierenindustrie. In een historische stemming schaarde een meerderheid van de Europarlementariërs zich vorige week achter het burgerinitiatief ‘Stop de Kooien’, dat vorig jaar door 1,4 miljoen mensen in Europa werd ondertekend.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Nederlandse Partij voor de Dieren, na afloop van het debat en de stemming in het Europees Parlement.

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Nederlandse Partij voor de Dieren is blij dat het Europees Parlement zich achter het ‘Stop de kooien’-initiatief schaart. Samen met vertegenwoordigers van 12 andere politieke partijen voor dierenrechten, natuur en milieu in Europa riep zij haar collega’s in het Parlement afgelopen week op om een einde te maken aan ‘deze wrede, achterhaalde en onnodige praktijk’. "Honderden miljoenen dieren in Europa slijten hun leven in kooien. Hun leven is één grote lijdensweg. Er moet nu zo snel mogelijk een wetsvoorstel komen om de ellendige kooien voorgoed uit de Europese Unie te verbannen,” aldus Hazekamp.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

De gezamenlijke oproep van dertien politieke partijen voor dierenrechten, natuur en milieu in de EU.

Ook de oproep om dieronvriendelijke producten uit landen buiten de EU te weren, kreeg steun van een meerderheid. Hazekamp: “We willen niet dat dierenleed verplaatst wordt naar landen buiten de EU. Daarom moet ook de import stoppen van buitenlandse producten waarvoor dieren gebruikt worden die in kooien worden gehouden.”

Foie gras
Ook het voorstel van de Nederlandse Partij voor de Dieren om het dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras in heel Europa te verbieden, werd aangenomen. Bij deze praktijk krijgen dieren op gewelddadige wijze met een trechter voedsel door hun strot geduwd om hun lever vetter te maken. In België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije en Spanje is dit nu nog wel toegestaan, en de foie gras uit die landen mag nu nog in andere landen worden verkocht. "Fantastisch dat er genoeg steun is in het Europees Parlement om ook hier definitief een einde te maken," aldus Anja Hazekamp.