Stop vlees- en vlieg­re­clame! Neder­landse wereld­primeur krijgt inter­na­ti­onaal navolging


21 september 2022

De Nederlandse stad Haarlem voert als eerste stad ter wereld een verbod in op vleesreclames in de openbare ruimte. De vee-industrie is een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaat- en biodiversiteitscrises, en daarom wil de gemeente de vleesconsumptie verminderen. Andere steden verboden al reclames voor fossiele brandstoffen, benzineauto’s en goedkope vliegvakanties. Ook in Finland pleit de Finse dierenrechtenpartij voor het afschaffen van ‘onethische en on-ecologische’ reclame.

Reclame voor een plantaardig alternatief voor spek in Haarlem.

Dat de productie van vlees verantwoordelijk is voor een groot deel van de opwarming van de aarde, is inmiddels onomstotelijk aangetoond. Van alle broeikasgassen uit menselijke activiteiten, ontstaat een derde bij de productie van voedsel. De productie van vlees veroorzaakt bijna 60% daarvan. Tel daar de ontbossing en het gebruik van land en water bij op en het zal niet verwonderen dat plantaardige voeding de duurzaamste en groenste optie is.

Daarom besloot Haarlem, een stad ten westen van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, reclame voor vlees vanaf 2024 uit de openbare ruimte te weren. Daarmee is het de eerste stad ter wereld die vlees toevoegt aan de lijst van schadelijke producten waarvoor niet mag worden geadverteerd. Andere steden verboden al wel advertenties voor klimaatschadelijke activiteiten en producten als de fossiele industrie, benzineauto’s en vliegreizen, maar bieden nog wel ruimte voor vleesreclames in bussen, bushokjes en op schermen in de openbare ruimte.

Stop reclamesubsidies en maak plantaardig de standaard!

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren roept Eurocommissaris Frans Timmermans op om te stoppen met subsidies voor vleesreclames.

De Nederlandse Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen het stimuleren van de consumptie van vlees en andere dierlijke producten. Haar oproep aan de Nederlandse regering om zich te verzetten tegen de Europese miljardensubsidies voor vleesreclames werd aangenomen in het Nederlandse parlement. Ook in het Europees Parlement zet de partij zich al jaren in voor het schrappen van vleespromotiesubsidies.

Op lokaal niveau pleit de Partij voor de Dieren ook consequent voor maatregelen die helpen om de consumptie van vlees te verminderen, zoals een verbod op vleesreclames of het standaard serveren van plantaardig eten tijdens bijeenkomsten van de overheid. Het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’, waarbij plantaardig de standaard is en wie graag vlees of zuivel wil dat van tevoren moet aangeven, is inmiddels ingevoerd op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in Amsterdam en andere steden.

Dat steeds meer andere partijen deze ideeën steunen of overnemen, zoals in Haarlem, juicht de partij toe. ‘Wij zijn de haas in de marathon, de aanjager van de radicale koerswijziging die zo hard nodig is’, aldus partijleider Esther Ouwehand.

Finland volgt?

Oproep van de Finse dierenrechtenpartij Eläinoikeuspuolue (EOP) aan burgers van verschillende steden om initiatief tot verbod op reclame te steunen.

Ook de Finse dierenrechtenpartij EOP, die in 2015 werd opgericht, neemt het voortouw om een einde te maken aan reclames voor vlees en andere producten die het klimaat schaden. Afgelopen zomer dienden leden van de partij bij verschillende gemeenten een initiatief in om onethische en on-ecologische reclame in de openbare ruimte aan banden te leggen. Daarbij gaat het om reclames voor dierlijke producten, fossiele energiebronnen, transportmiddelen die schadelijk zijn voor het klimaat en niet duurzame mode. Een soortgelijk initiatief werd al aangenomen in Helsinki: de gemeenteraad daar besloot vorig jaar de milieu-impact van buitenreclames voortaan mee te wegen.

Teken ook – voor mensen, dieren, natuur en een leefbaar klimaat!
Om een einde te maken aan misleidende informatie en reclames van de fossiele industrie in Europa is een groep NGO’s het Europees Burgerinitiatief voor een verbod op reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen gestart. Tekenen kan nog tot 10 oktober.

De Nederlandse Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd roepen wereldleiders op om de desastreuze invloed van ons huidige voedselsysteem op mensen, dieren, klimaat en biodiversiteit te erkennen en werk te maken van een veiliger, duurzamer, gezonder en diervriendelijker voedselsysteem. Teken ook voor het actieplan in zeven stappen!