Teken voor cosmetica zonder dierenleed! Red miljoenen dieren van nieuwe dier­proeven


6 juli 2022

Er dreigen nieuwe dierproeven te worden geïntroduceerd om ingrediënten in onze tandpasta, shampoo, zonnebrandcrème en andere cosmetica te testen. Dit zou miljoenen dieren onderwerpen aan wrede en onnodige experimenten. Maar we kunnen dit nog tegenhouden als 1 miljoen Europese burgers voor eind augustus van zich laten horen en het Europese Burgerinitiatief ‘Save Cruelty Free Cosmetics’ (Red Dierproefvrije Cosmetica) ondertekenen. Help alle dierenrechtenpartijen in de Europese Unie, meer dan 100 dierenwelzijnsorganisaties en dierproefvrije cosmeticabedrijven The Body Shop en Dove om dierproeven voor eens en altijd te stoppen.

De Partij voor de Dieren tijdens een protest tegen dierproeven in Rotterdam.

Het burgerinitiatief Save Cruelty Free Cosmetics, dat inmiddels al door bijna 710.000 Europese burgers is ondertekend, werd afgelopen herfst gestart als reactie op nieuwe eisen voor verplichte dierproeven. Als het doel van 1 miljoen handtekeningen vóór eind augustus wordt bereikt, komt het burgerinitiatief hoog op de agenda van de Europese Commissie, die dan verplicht is om op de eisen van de burgers te reageren. Zoals eerdere burgerinitiatieven hebben laten zien, kan dit helpen om wetten te veranderen.

Wat staat er op het spel?
Het testen van cosmetica op dieren werd in de Europese Unie in 2009 verboden. In 2013 werd ook de verkoop van cosmetica die getest is op dieren verboden, na decennialang aandringen door dierenwelzijnsorganisaties en een succesvol burgerinitiatief. Maar de baanbrekende wet die toen tot stand kwam, blijkt ruimte over te laten voor dierproeven met bepaalde ingrediënten. En die dreigen nu zelfs verplicht te worden gesteld.

Dit terwijl het merendeel van die ingrediënten allang veilig is bevonden, zoals dierenrechtenactivisten terecht betogen. Ook zijn er voldoende alternatieven voor dierproeven die de veiligheid voor mens en milieu garanderen zonder dieren te martelen en op te offeren. Als de eis voor nieuwe dierproeven ingewilligd wordt, zal het onmogelijk worden om cosmeticaproducten te produceren die niet op dieren zijn getest, zelfs voor merken die nu dierproefvrij zijn. Dit zou het eerdere verbod op dierproeven voor cosmetica onderuit halen en miljoenen dieren veroordelen tot miserabele levens in laboratoria en pijnlijke of zelfs dodelijke dierproeven.

Teken nu de petitie voor een eind aan dierproeven!

Het Save Cruelty Free Cosmetics-initiatief roept de Europese Commissie op om het verbod op dierproeven te beschermen en versterken. Het verzoekt de Commissie om dierproeven voor ingrediënten van cosmetica op welke manier dan ook compleet te verbieden. Daarnaast dringt het er bij de Commissie op aan een concreet plan op te stellen om alle dierproeven in de EU voor het einde van 2024 uit te faseren. Een voorstel hiertoe van Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren werd afgelopen herfst aangenomen door het Europees Parlement, maar is nog niet wettelijk vastgelegd door de Europese Commissie.

Een succesvol burgerinitiatief dat door minstens 1 miljoen mensen is ondertekend, kan nieuwe dierproeven stoppen en de commissie een beslissende duw in de juiste richting geven om eindelijk echt een einde te maken aan dierproeven in Europa.

Laten we hier samen voor zorgen: onderteken het initiatief vóór 31 augustus en stuur het aan zoveel mogelijke anderen door!

Waar we voor staan

Dierenrechten

Gerelateerde organisatie