PvdD pleit voor came­ra­toe­zicht in alle Europese slacht­huizen


23 mei 2017

Alle slachthuizen in Europa moeten verplicht cameratoezicht krijgen om te zorgen dat dieren bij de slacht beter beschermd worden. PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp heeft daartoe een verzoek ingediend bij de Europese Commissie. Het cameratoezicht moet volgens Hazekamp dienen als aanvulling, niet ter vervanging van het huidige toezicht in slachthuizen.

De Partij voor de Dieren wil dat ernstige misstanden, zoals onlangs geconstateerd in het grootste slachthuis van België, in de toekomst voorkomen worden. Een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk en Nederland, werkt momenteel al aan verscherpt cameratoezicht in slachthuizen. Hazekamp wil de maatregel nu uitbreiden naar alle EU-landen.

Party for the Animals’ MEP Anja Hazekamp has submitted a request to the European Commission for mandatory camera surveillance in all slaughterhouses in Europe to better protect animals at slaughter. According to Hazekamp, the cameras should complement the existing surveillance in slaughterhouses rather than replace it.

The Party for the Animals wants serious wrongdoings like the one that was recently observed in Belgium’s biggest slaughterhouse to be avoided in the future. Several European countries, including France and the Netherlands, are already working on increased camera surveillance in slaughterhouses. Hazekamp wants this measure to be implemented in all other EU countries as well.