Partij voor de Dieren wil duurzame kleding­in­du­strie zónder dierenleed


25 januari 2023

In de Europese plannen om de kledingindustrie te verduurzamen, lijken de miljoenen dieren die in de sector worden gebruikt te zijn vergeten. Terwijl de productie van bont, leer, wol en dons immens dierenleed en milieuvervuiling veroorzaakt en het risico op zoönosen en pandemieën vergroot. De Partij voor de Dieren heeft daarom vorige week een reeks voorstellen ingediend om het grootschalige dierenleed te bannen uit de kleding- en textielindustrie.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp roept Europees Parlement op de import van merinowol, kangoeroeleer, angorawol en karakul-bont te stoppen.

Dat de EU plannen maakt om de kledingindustrie te verduurzamen, juicht Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren toe: “In Europa kopen we gemiddeld zo’n 26 kilo textiel per persoon per jaar en gooien we jaarlijks gemiddeld zo’n 11 kilo textiel weg. Slechts 1 procent van die weggegooide kleding wordt gerecycled. Dit zogenaamde fast fashion-consumptiepatroon zorgt ervoor dat de kledingindustrie immens veel grondstoffen en water verbruikt en enorm veel broeikasgassen uitstoot. Het is belangrijk de kledingindustrie grondig te verduurzamen.”

“Maar helaas”, zo constateert Anja Hazekamp, “zijn de dieren weer eens volledig vergeten in de verduurzamingsplannen die de Europese Commissie afgelopen jaar presenteerde.” En dat terwijl er in de textielindustrie wereldwijd elk jaar miljoenen dieren worden gedood voor hun huid, haren en veren, zonder dat daar regels aan worden gesteld. “Het wordt tijd dat Europa alle gruwelijke productiemethoden uitbant en daarnaast de import stopt van producten van buiten de EU waarvoor dieren hebben geleden,” aldus Anja Hazekamp.

Tot die producten behoren het dons van eenden en ganzen die levend kaalgeplukt worden; de wol van merino-schapen waarbij zonder verdoving de huid van hun achterwerk wordt gesneden tijdens het zogenaamde mulesing; angorawol van konijnen die elke keer dat hun haren uit hun huid worden getrokken hevig pijn lijden; kangoeroeleer afkomstig uit de grootschalige, gruwelijke jachtindustrie in Australië; en last but not least karakul-bont, de zwarte krullerige velletjes van zo’n 4 miljoen nog niet of pasgeboren karakul-lammetjes per jaar.

Wreed, ziekmakend en vervuilend

Het gebruik van dieren in de textielindustrie is niet alleen wreed, de productie van bijvoorbeeld leer en bont gaat ook gepaard met het gebruik van enorme hoeveelheden water, energie en chemicaliën die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het houden en transporteren van grote hoeveelheden dieren en dierlijke producten brengt ook een enorm risico op het ontstaan van ziekten en pandemieën met zich mee, zoals inmiddels pijnlijk duidelijk is geworden dankzij de coronapandemie en de vogelgriepepidemie. En terwijl een groot deel van het leer in Europa als ‘restproduct’ voortkomt uit de vlees- en zuivelindustrie – die een belangrijke rol speelt in de opwarming van de aarde, ontbossing en natuurafbraak – worden grote aantallen ganzen, eenden, konijnen, vossen, nertsen, schapen en andere dieren speciaal gefokt en gehouden voor de textielindustrie.

Van de wrede praktijken waaraan dieren worden onderworpen ten behoeve van de kleding- en textielindustrie zijn die in de bontindustrie waarschijnlijk het meest bekend. Vorige week nog kwamen schokkende beelden naar buiten over bontfokkerijen in Finland mét een dierenwelzijnscertificaat, waar gewonde, misvormde en vetgemeste vossen in piepkleine kale kooitjes hun leven slijten onder verschrikkelijke omstandigheden. Gelukkig geldt in steeds meer landen een verbod op de productie van bont, en stoppen steeds meer grote modemerken met het gebruik ervan.

Teken ook voor een bontvrij Europa!

Anja Hazekamp tijdens de lancering van het Europees Burgerinitiatief ‘Bontvrij Europa’ in Amsterdam in mei 2022.

Anja Hazekamp riep eerder al op tot een Europees verbod op nertsenfokkerijen en inmiddels ondertekenden ruim 1,3 miljoen Europese burgers het burgerinitiatief voor een ‘Bontvrij Europa’. Dat is fantastisch nieuws, aldus Hazekamp: “Een geslaagd burgerinitiatief vergroot de kans dat we voor elkaar krijgen dat er geen dieren meer hoeven te lijden in de bontindustrie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Europa bontvrij wordt.” Zij roept iedereen die dat nog niet gedaan heeft op om het burgerinitiatief te ondertekenen.

Als na controle van de steunbetuigingen blijkt dat ten minste 1 miljoen geldige handtekeningen zijn verzameld uit minstens 7 verschillende EU-landen, volgt een hoorzitting in het Europees Parlement en moet de Europese Commissie binnen 6 maanden op het burgerinitiatief reageren.

Over de voorstellen van de Partij voor de Dieren voor een duurzame én ethische kledingindustrie stemt het Europees Parlement dit voorjaar. De partij roept daarin op het welzijn van dieren in de kledingindustrie in EU-landen wettelijk te beschermen en de verkoop én import van dieronvriendelijke producten te stoppen – om ook de gruwelpraktijken buiten EU-grenzen tegen te gaan: “Het aanscherpen van onze eigen dierenwelzijnswetgeving, die zeer noodzakelijk is, gaat déze dieren niet helpen. Het stoppen van de import van deze producten doet dat wel.”