Partij voor de Dieren: "Boycot ontbossing, temper klimaat­ver­an­dering" - nu het nog kan


12 mei 2021

Volgens de internationale studie die afgelopen woensdag in Nature verscheen, is het nog niet te laat om een desastreuze zeespiegelstijging te voorkomen. Maar dan moeten regeringen wel harder dan ooit aan de slag met de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn gesteld. De Nederlandse Partij voor de Dieren en zusterpartijen wereldwijd pleiten al jaren voor een moedige aanpak van de klimaatcrisis. Door om te schakelen naar een duurzame donut-economie, schone energie en een gezond, ethisch en klimaatvriendelijk dieet. En - het meest recent - door producten die ontbossing veroorzaken te boycotten.

Na vijf jaar gebrek aan uitvoering van het Akkoord van Parijs groeit onder wetenschappers de vrees dat de wereld al te laat is om het klimaat nog te redden. Volgens de laatste VN-prognoses stijgt de temperatuur op Aarde richting 2050 met drie graden, met alle desastreuze gevolgen van dien. Maar volgens het onderzoek van ruim tachtig klimaatwetenschappers onder leiding van de Britse universiteit King’s College, is de situatie "niet uitzichtloos" en kan de bijdrage van smeltende poolkappen en gletsjers aan het stijgen van de zeespiegel nog worden gehalveerd. Mits landen alles op alles zetten om ten minste het Parijs-akkoord uit te voeren. Grijpen zij niet of onvoldoende in, dan stevent de wereld af op een regelrecht rampscenario, aldus een tweede studie onder leiding van de Universiteit van Massachusetts, die eveneens woensdag in Nature verscheen.

Tegen deze achtergrond kan ook het recente initiatief van de Nederlandse Partij voor de Dieren worden gezien. Tweede Kamerlid Christine Teunissen riep de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking via Kamervragen op producten te boycotten die ontbossing veroorzaken, zoals palmolie en soja voor veevoer.

Bossen zijn het belangrijkste middel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO₂ uit de atmosfeer halen en water vasthouden. Maar uit een rapport van Global Forest Watch bleek onlangs dat het bosverlies in 2020 met 12,2 miljoen hectare is toegenomen. Daarvan is 4,2 miljoen hectare tropisch oerbos. Als grootste Europese importeur van palmolie en soja (grotendeels voor veevoer voor de vee-industrie) heeft Nederland een belangrijk aandeel in de ontbossing van het Amazonewoud. Ook de intensieve veeteelt in andere landen legt een enorm beslag op landbouwgronden elders in de wereld, met ontbossing en biodiversiteitsverlies als gevolg.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Wetenschapper Joseph Poore van de Universiteit van Oxford over de impact van ons huidige voedselsysteem en de noodzaak om het te hervormen.

De mondiale vlees- en zuivelindustrie is daarmee een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatcrisis, die mensen wereldwijd bedreigt met overstromingen, bosbranden en hongersnood. De Nederlandse Partij voor de Dieren roept de regering daarom op verantwoordelijkheid te nemen voor het stoppen van de wereldwijde ontbossing door het handelsbeleid en voedselsysteem drastisch te hervormen. "Een boycot van ontbossingsproducten is een belangrijke eerste stap om het razende tempo waarin we oerbos verliezen een halt toe te roepen."

Het is aan regeringsleiders wereldwijd om aan deze oproep gehoor te geven. En om dit najaar op de nieuwe VN-klimaattop in Glasgow te besluiten eindelijk écht tot effectief ingrijpen over te gaan. Want alleen dat kan de schade nog beperken. Partijen voor dierenrechten, natuur en milieu van over de hele wereld zullen er, zoveel is duidelijk, alles aan blijven doen om hen van de urgentie én mogelijkheden te doordringen. Niet alleen in eigen land, maar ook door de handen ineens te slaan in gezamenlijke, internationale initiatieven. Zoals de petitie in dertien talen waarin zij regeringsleiders wereldwijd oproepen tot een voedselrevolutie - in het belang van menselijke gezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en het klimaat.

"Wij roepen iedereen op de petitie te tekenen, en te stemmen voor mensen, dieren, toekomstige generaties en onze planeet. Niet alleen in de stemhokjes en politiek, maar ook op ons bord en met onze portemonnee kunnen we samen verschil maken!"

Waar we voor staan

Milieu, klimaat en energie

Gerelateerde organisatie