Partij voor de Dieren: “Maak ecocide strafbaar; erken natuur­ver­nie­tiging als misdrijf”


9 december 2020

De Nederlandse Partij voor de Dieren wil dat CEO's en overheidsfunctionarissen die met hun beleid het milieu ernstige schade toebrengen, in internationaal verband vervolgd kunnen worden. Ecocide is een misdaad waarbij ecosystemen verloren gaan door nalatigheid, beschadiging of vernietiging en hoort dus thuis op de lijst van misdrijven die voor het Internationaal Strafhof kunnen worden gebracht, aldus de partij.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Advocaat Polly Higgins over ‘Ecocide, de vijfde misdaad tegen de vrede’ bij TEDxExeter.

Het Internationaal Strafhof, dat is gevestigd in Den Haag, is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Partij voor de Dieren wil dat ook ecocide - het toebrengen van ernstige schade aan natuur en milieu - strafbaar wordt gesteld, zodat bedrijven niet langer ongestraft weg kunnen komen met activiteiten die de natuur en de volksgezondheid bedreigen.

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Nederlandse Partij voor de Dieren: “Bedrijven die natuur en milieu schade toebrengen bedreigen daarmee de leefbaarheid van de aarde. Mensen, dieren en ecosystemen zijn de dupe van ernstige olielekkages, illegale ontbossing, vervuiling van water door bijvoorbeeld de winning van teerzandolie en het vervuilen van lucht en bodem. Het is hoog tijd dat dit soort misdrijven in internationaal verband strafbaar wordt gesteld.”

Al sinds 2010 ligt er een voorstel daartoe van advocaat Polly Higgins bij de Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties en voert de mede door haar opgerichte internationale organisatie Stop Ecocide daar campagne voor. De erkenning van ecocide als internationaal misdrijf “zou alles veranderen”, aldus ook de politiek activist en auteur George Monbiot. “Het zou het verschil kunnen maken tussen een bewoonbare en een onleefbare planeet.”

De Nederlandse Partij voor de Dieren heeft dit dan ook opnieuw als speerpunt opgenomen in het nieuwe verkiezingsprogramma en drong er onlangs nog bij de regering op aan om zich binnen de Verenigde Naties hard te maken voor een internationaal verbod op ecocide. Ook roept zij de regering op te voorkomen dat Nederlandse bedrijven zich schuldig maken aan het plegen van ecocide en het schenden van mensenrechten elders op de wereld. En om te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen, de luchtvaart en de intensieve veehouderij. Dat zijn “investeringen in ecocide” die leiden tot “grootschalige beschadiging, verwoesting of vernietiging van ecosystemen en de levende wezens daarbinnen”, aldus Tweede Kamerlid Lammert van Raan. “De verslaving aan dierlijke eiwitten leidt tot de structurele vernietiging van oerbossen, de verslaving aan fossiele brandstoffen tot de vernietiging van de Nijldelta en andere gebieden voor oliewinning. Het is hoog tijd dat we daarmee stoppen.”

Waar we voor staan

Milieu, klimaat en energie

Gerelateerde organisatie