Partij voor de Dieren dwingt groot debat af over het lijden van dieren in de vee-industrie


16 januari 2019

Op aandringen van de Partij voor de Dieren (PvdD) komt er in de Nederlandse Tweede Kamer een groot debat over het lijden en sterven van dieren in de vee-industrie. PvdD fractievoorzitter Esther Ouwehand: “Er is een radicale koerswijziging nodig en een transitie naar een landbouw waarin we recht doen aan de dieren.”


Kip in een Nederlandse “horrorstal” (foto van Animal Rights)

Het debat zal plaatsvinden op 24 januari aanstaande. Met het debat wil de Nederlandse Partij voor de Dieren dat de minister van Landbouw en collega-politici bij zichzelf te rade gaan: wanneer is de maat nu eens vol als het gaat om het lijden van de dieren in de vee-industrie?

Verschillende rapporten laten zien dat er structurele misstanden zijn in de Nederlandse veehouderij. Zo bleek vorige week dat zeugen zó zijn doorgefokt op het werpen van zoveel mogelijk biggetjes, dat miljoenen biggetjes creperen in het kraamhok. Tien jaar geleden heeft de sector beloofd om de biggensterfte terug te dingen, maar die is na tien jaar alleen gestegen. Daarnaast is de lucht in de varkensstallen zo giftig dat meer dan de helft van de varkens in Nederland longontsteking heeft.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft in de afgelopen tijd een reeks beelden uit de Nederlandse stallen gepubliceerd. Die maken duidelijk dat de realiteit voor dieren er heel anders uitziet dan de veesector, supermarkt en overheid de consumenten voorhouden: kale en verzwakte kippen, die amper nog kunnen lopen, tussen dode soortgenoten in de stallen. Biggen en hun moeders leven boven hun eigen uitwerpselen op een betonnen roostervloer in kale, vaak vieze hokken. Dierenartsenorganisatie Caring Vets bevestigt dat dit soort praktijken geen uitzonderingen zijn, maar een normale gang van zaken in de vee-industrie.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil in het komende debat een aantal cruciale vragen beantwoord zien: “De kernvraag is: waarom zijn deze praktijken legaal? De vervolgvraag is: als dit legaal is, waarom mogen mensen het dan niet zien? Zeker als je de consument verantwoordelijk maakt, heb je de plicht om eerlijk en volledig te informeren over waar hun dierlijke producten vandaan komen. De minister moet dus 1) erkennen dat er een gigantische gat zit tussen het beeld dat mensen wordt voorgehouden en de realiteit in de veehouderij en 2) afstand nemen van de tactiek van de sector om boodschappers zoals Animal Rights te criminaliseren. Het recht op informatie is een kernwaarde in een democratie.”