Partidul pentru Animale forțează o dezbatere de proporții cu tema ‘suferința animalelor din industria zoote­hnică’


16 ianuarie 2019

On the Party for the Animals’ (PftA) insistence a big debate will be held in the Dutch Lower House on the suffering and dying of animals in the livestock industry. PftA’s parliamentary leader Esther Ouwehand: “A radical change of course is needed, involving a transition to an agriculture in which we do justice to animals.”


A chicken in a Dutch “horror stable” (picture by Animal Rights)

The debate will be held on the 24th of January next. The Dutch Party for the Animals wants to use this debate to force the Minister of Agriculture and colleague politicians to take a good look at themselves: when is the line crossed in terms of animals suffering in the livestock industry?

Several reports show structural malpractices in Dutch livestock farming. Last week it appeared that sows are so severely overbred to farrow as many piglets as possible that millions of piglets are suffering badly in the maternity barn. Ten years ago, the sector promised to push back piglet mortality, but those figures only grew after that. Additionally, the air in pig barns is so poisonous that more than half of the pigs in the Netherlands catch pneumonia.

The animal rights organisation Animal Rights recently published a series of videos of Dutch barns. Those prove that the reality for animals is completely different than what the livestock industry, supermarkets and government make it look like: bald and weakened chickens, which can hardly walk, among dead species in barns. Piglets and their mothers live above their own excrements on a concrete slatted floor in unfurnished, often dirty cages. The Association of Dutch Veterinarians ‘Caring Vets’ confirms that these type of practices are no exception but normal in everyday life in the livestock industry.

Esther Ouwehand of the Party for the Animals wants to have some crucial questions answered in the coming debate: “The key question is: How can those practices be legal? The follow-up question is: If this is legal, why are people not allowed to see it? Certainly if you make the customer responsible, you have the duty to inform them truthfully and completely about where their animal products come from. For that reason, the Minister must 1) acknowledge that there is a gigantic gap between the picture presented and reality in livestock farming and 2) to distance herself from the tactics of the sector to criminalise messengers such as Animal Rights. The right to information is a core value in a democracy.”

La insistența Partidului pentru Animale (PpA), o dezbatere de amploare pe tema suferinței și decesului animalelor în industria zootehnică va avea loc în Camera Deputaților neerlandeză. Liderul partidului PpA, Esther Ouwehand: „Avem nevoie de o schimbare radicală a direcției și de o tranziție către o agricultură în care să acționăm corect față de animale”.


Pui într-o „hală avicolă de groază” din Țările de Jos (fotografie aparținând Animal Rights)

Dezbaterea va avea loc pe 24 ianuarie. Prin această dezbatere, Partidul neerlandez pentru Animale dorește ca ministrul agriculturii și alți colegi politicieni să se întrebe ei înșiși: când este de fapt plin paharul atunci când vine vorba de suferința animalelor din industria zootehnică?

Mai multe rapoarte arată că există abuzuri structurale în sectorul creșterii animalelor din Țările de Jos. Așa cum s-a dovedit săptămâna trecută, scroafele sunt ținute cu scopul de a făta continuu cât mai mulți purcei posibil, iar milioane de purcei mor în boxa de fătare. Sectorul zootehnic a promis acum zece ani să reducă mortalitatea la purcei, dar aceasta doar a crescut după zece ani. În plus, aerul din hala porcină este atât de toxic încât mai mult de jumătate din porcii din Țările de Jos au pneumonie.

Organizația pentru Drepturile Animalelor – Animal Rights a publicat recent o serie de imagini din halele zootehnice neerlandeze. Acestea arată clar că realitatea pentru animale arată foarte diferit de ceea ce sectorul zootehnic, supermarketurile și de Guvernul susțin față de consumatori: pui cheli și slăbiți, care abia pot merge pe picioare printre semenii lor decedați în hale. Purceii și mamele lor trăiesc deasupra propriilor lor materii fecale, pe un grilaj din beton, în boxe goale și adesea murdare. Organizația medicilor veterinari – Caring Vets confirmă faptul că acest tip de practici nu sunt excepții, ci proceduri obișnuite în industria zootehnică.

Esther Ouwehand de la Partidul pentru Animale dorește să primească răspunsuri la o serie de întrebări esențiale în cadrul dezbaterii ce urmează: „Întrebarea cheie este: de ce sunt aceste practici legale? Întrebarea ulterioară este: dacă acestea sunt legale, de ce nu le pot vedea oamenii? Mai ales dacă responsabilizezi consumatorul, ai datoria de a oferi informații oneste și complete despre proveniența produselor de origine animală ale acestuia. Prin urmare, ministrul trebuie: 1) să recunoască faptul că există un decalaj uriaș între imaginea care le este prezentată oamenilor și realitatea din zootehnie și 2) să se distanțeze de tacticile sectorului zootehnic de a incrimina mesageri precum Animal Rights. Dreptul la informație este o valoare fundamentală într-o democrație.”