Partij voor de Dieren draagt Anja Hazekamp voor als Europees lijst­trekker


12 maart 2019

De Nederlandse Partij voor de Dieren draagt huidig Europarlementariër Anja Hazekamp voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Tijdens het partijcongres op 31 maart zal haar kandidatuur aan de leden worden voorgelegd. De Partij voor de Dieren wil ook de komende jaren een groen en progressief kritisch geluid in het Europees Parlement laten horen.

Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp


Anja Hazekamp (1968), bioloog en dierenbeschermer, werd in 2014 als eerste vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren verkozen in het Europees Parlement. Zij agendeerde de afgelopen vijf jaar vele natuur- en dierenwelzijnsonderwerpen in het Europees Parlement en is ook actief bij buitenparlementaire acties om aandacht te vragen voor sterkere bescherming van dieren en onze leefomgeving.

Anja Hazekamp zet zich graag nog eens vijf jaar als Europarlementariër in voor mens, dier, natuur en milieu. "Ik ben vol energie en heb er het volste vertrouwen erin dat de dierenbeweging de komende vijf jaar voor grote doorbraken gaat zorgen in Europa. Op veel gebieden hebben we de standpunten van het Europees Parlement al beïnvloed. Nu moeten we ervoor zorgen dat de EU-bestuurders en de nationale regeringen onze diervriendelijke voorstellen ook daadwerkelijk omzetten naar de praktijk. Met in totaal tien partijen voor dieren die deelnemen aan de Europese verkiezingen zal de roep om klimaat- en diervriendelijke maatregelen alleen maar luider worden."

In de Nederlandse Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren al bewezen met vijf zetels buitenproportioneel veel invloed te hebben op het debat en zo verandering in gang te kunnen zetten. Zo gaat het ook in Europa: ook daar stelt de Partij voor de Dieren problemen aan de kaak waar niemand anders het over heeft. In haar rol als de aanjager, weet de partij succesvol anderen te stimuleren, te inspireren en uit te dagen om harder te lopen voor dieren, natuur en milieu.

Groen en progressief kritisch geluid
De kritiek van de Partij voor de Dieren op de Europese Unie in haar huidige vorm is groen en progressief. Een nieuw fenomeen, wars van nationalisme of het korte termijn eigenbelang van de mens, maar geworteld in de planeetbrede belangen van duurzaamheid en mededogen. Met een groene ‘haas in de marathon’ is ook de Europese Unie in beweging te krijgen.

Groene en progressieve ideeën kunnen prima samengaan met een kritische houding tegenover Brussel en Straatsburg. En dat is hard nodig. Want de Europese Unie doet er alles aan om de sympathie van kiezers te winnen met populaire maatregelen, zoals overal in Europa goedkoop bellen en mobiel internetten en Europese studiebeurzen. Maar tegelijkertijd verzuimt de EU in actie te komen tegen de bedreiging van onze toekomst: klimaatverandering. Wij hebben de morele plicht om de klimaatcrisis af te wenden en de aarde te behouden voor komende generaties. Voor mens en dier. Brussel lijkt die plicht onvoldoende te voelen.

In de huidige EU is alle ruimte voor megastallen, sterven planten- en diersoorten uit, gaat de overbevissing onverminderd door en worden ecosystemen ontwricht. De grootste kostenposten van de EU zijn al sinds jaar en dag de gigantische landbouw- en visserijsubsidies. De plofkippenindustrie voerde er promotiecampagnes mee en het stierenvechten wordt ermee in stand gehouden.

Een nieuwe koers voor Europa
Het roer moet om. Een nieuwe koers voor Europa, met ándere vormen van Europese samenwerking. Samenwerking die is gericht op de verwezenlijking van idealen: duurzaamheid, mededogen, vrijheid en verantwoordelijkheid. De Partij voor de Dieren wil een Europa dat zowel mensen als dieren de mogelijkheid geeft een goed en volwaardig leven te leiden. Dat kan alleen als we economische groei niet langer beschouwen als heilige graal, maar werken aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.