Onze jonge lijst­duwers in beeld


27 februari 2017

De Partij voor de Dieren is bij uitstek de partij die zich inzet voor toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Het baart ons grote zorgen of onze kinderen het beter gaan krijgen dan wij, zowel in materiële als immateriële zin. Jongeren hebben deze zorgen ook. Duurzaamheid is een thema dat zij hoog op de agenda hebben staan. Dat veel jonge kiezers zich herkennen in de planeetbrede visie van de PvdD blijkt uit de 2 jonge lijstduwers die op onze lijst staan: de 17-jarige Malou Herstel en de 21-jarige Teske de Schepper.

“Millennials zijn de toekomst”, vertelt Lieke Keller, directeur van het partijbureau, in een interview met de NOS. “We hebben jongeren nodig die zich inzetten voor een duurzame wereld.”
Malou, de jongste lijstduwer van Nederland, ging zonder aarzelen op de uitnodiging van de partij in. “Ik doe het graag. Het is belangrijk dat er meer aandacht voor klimaatproblemen komt. Vooral onder jongeren.”

Teske de Schepper is met ruim 330.000 volgers een populaire YouTuber onder jongeren. De Scheppe: “Politiek is niet zo’n sexy onderwerp onder jongeren, maar ik vind het wel heel cool om mijn normen en waarden te laten zien in de keuze voor Partij voor de Dieren. Ik hoop zo jongeren te stimuleren er ook voor te stemmen.”

The Party for the Animals is the perfect example of a party that is dedicated to future generations. We undertake to promote an inhabitable world, now and in the future. We are worried about whether our children will have better lives than our generation, in a material as well as an immaterial sense. Young people share our concerns, and sustainability is an important item on their agendas. The fact that so many young voters identify with the Party for the Animals’ planet-wide vision becomes evident from our two young ‘lijstduwers’, supporters of our party who are at the bottom of our party list: 17-year-old Malou Herstel and 21-year-old Teske de Schepper.

“Millennials are the future,” says director of our party headquarters Lieke Keller in an interview with Dutch news broadcaster NOS. “We need young people that work towards a sustainable world.”

Malou, the youngest ‘lijstduwer’ in the Netherlands, did not hesitate to accept the party’s invitation. “I am happy to do it. It is essential that greater attention is paid to climate issues – especially among young people.

With over 330,000 followers, Teske de Schepper is a popular Youtuber among young people. De Schepper: “Politics is not a very sexy topic for the young generation, but I think it is cool to promote my norms and values in choosing the Party for the Animals. This way, I hope to encourage other young people to make the same choice.”