Nieuw Worldlog Marianne Thieme


16 september 2013

Ik heb afgelopen week Kamervragen gesteld over het gruwelijke nieuws dat er tienduizenden zwerfhonden gedood gaan worden in Roemenië. Om de vermeende zwerfdierenproblematiek op te lossen stemde het Roemeense parlement afgelopen week massaal in met een wet die het mogelijk maakt om de zwerfhonden willekeurig weg te vangen, te doden door vergiftiging, dood te slaan of te laten verhongeren in asielen. Echt ongelofelijk. Ik wil dan ook dat onze staatssecretaris van Economische Zaken haar Roemeense collega aanspreekt over de massale doding van loslopende honden.

zwerfhond_©istockphoto.com_ starush

In Roemenië leven zo’n drie miljoen zwerfhonden. De nieuwe wet zorgt ervoor dat zwerfhonden na een verblijf van 14 dagen in een asiel gedood kunnen worden. Het is onbegrijpelijk dat de regering van Roemenië het toestaat dat honden worden doodgeslagen en zelfs meewerkt bij het verspreiden van gif. Het moet niet mogelijk zijn dat een dergelijke wrede aanpak uitgevoerd wordt in een lidstaat van de Europese Unie!

Er zijn meerdere e-mailacties online om de Roemeense president Trajan Basescu te overtuigen deze wet niet te ondertekenen. Hij is namelijk de enige die nog moet tekenen voordat de wet in werking treedt. Laat hem dus weten dat dit moet stoppen! Teken de e-mailactie van PiepVandaag hier en van de dierenwelzijnsorganisaties VIERVOETERS hier.

Luistertip: ‘Abandoned in Romania, a song dedicated to stray dogs

Gelukkig ook goed nieuws uit het buitenland. Op Bonaire zijn ze eindelijk akkoord met het ezelreddingsplan! Wij stelden hier nog Kamervragen over in juni dit jaar toen bleek dat loslopende ezels op Bonaire werden mishandeld en gedood.

Ezel-3

Deze week start de vertaling van mijn Worldlog in het Kroatisch. Hartstikke leuk! Welkom aan alle Kroatische lezers.

Gelukkig is er naar aanleiding van onze Kamervragen een halt toegeroepen aan het onzalige plan van veehandelaren om kalfjes vanaf negen weken oud naar Turkije te gaan transporteren. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij voorstander is van de Europese regelgeving die de transportduur beperkt tot acht uur en zich om die reden niet wil inzetten voor kalvertransporten naar Turkije.

Wij willen dat transport van dieren maximaal twee uur duurt, dus nog volop werk te verzetten. Want, het moet afgelopen zijn met het gesleep met dieren! Lange afstandstransporten brengen ernstig dierenleed met zich mee. Vrachtwagens worden veelal voller geladen dan is toegestaan en veel dieren hebben tijdens de urenlange tocht geen water en voer tot hun beschikking. Daarnaast krijgen de dieren onvoldoende rust en worden ze ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd.

Kalfjes in stal_FotoPvdD

Breaking! Steeds meer topontwerpers stoppen met bont. Nu ook Nederlands topontwerper Erny van Reijmersdal. Hopelijk volgen er spoedig meer.

Heel bijzonder verhaal uit Amerika. Een anonieme Amerikaan heeft 50.000 dollar betaald om duizenden legbatterijkippen vrij te kopen die anders zouden worden gedood. Lees het hele verhaal hier.

En dit is een echte must see: ‘How Troy, Michigan saved the library’

Tot volgende week! Marianne

Last week I asked parliamentary questions about the gruesome news that Romania will cull tens of thousands of stray dogs. In order to solve their problem, the Romanian government voted en masse for an Act that allows random stray snatchings, and to kill them via poisoning, beating them to death, or letting them starve in shelters. This is truly unbelievable. I want our State Secretary of Economic Affairs to talk to her Romanian colleague about this mass murder of free-roaming dogs.

zwerfhond_©istockphoto.com_ starush

Romania has around three million stray dogs. The new act means stray dogs can be killed after remaining 14 days in a shelter. I cannot believe that the Romanian government is allowing dogs to be beaten to death and is even helping to disseminate poison. It should not be possible for European Union member state to carry out such a cruel plan!

Several e-mail petitions have been set up to convince Romanian President Trajan Basescu not to sign this act. After all, he is the only one left to sign this act into law, so let him know that this has to stop! Sign the PiepVandaag e-mail petition here and the VIERVOETERS animal welfare organisation’s petition here.

Something to listen to: ‘Abandoned In Romania, a song dedicated to stray dogs

Happy news from overseas. Bonaire has finally agreed to the donkey rescue plan! We asked parliamentary questions on this topic in June of this year when it appeared that free-roaming donkeys on Bonaire were being abused and killed.

Ezel-3

Starting this week, my Worldlog will be translated into Croatian. Isn’t that great? Welcome to all my Croatian readers.

Fortunately, as a result of our parliamentary questions, we’ve managed to call a stop to cattle traders’ disgusting plan to transport nine-week old calves to Turkey. The State Secretary specified that she is an advocate of the European regulation that limits transport duration to eight hours and that is why she will not support calf transport to Turkey.

We want to shorten animal transport duration to a maximum of two hours, so we have quite a bit of work ahead of us. Because, shunting animals from pillar to post must stop! Long distance transport causes serious animal suffering. Lorries are usually overfilled and many animals have no access to food or water during their hours-long journey. The animals additionally receive insufficient rest and they’re even moved during extreme weather conditions.

Kalfjes in stal_FotoPvdD

Breaking news! Increasing numbers of top-end designers are refusing to use fur. Among them is leading Dutch designers Erny van Reijmersdal. Hopefully many more are to come.

We have America to thank for this next lovely story… An anonymous American paid $50,000 to purchase thousands of battery hen’s freedom. They were due for slaughter. Read the entire story here.

And this is true must-see: ‘How Troy, Michigan saved the library’

See you next week! Marianne