Massa­protest in Madrid tegen het wrede stie­ren­vechten


2 oktober 2018

Last week, Party for the Animals MEP Anja Hazekamp joined tens of thousands of people in a protest against the cruel practice of bullfighting in Spain. The demonstration called ‘Mision Abolición’ took place in Madrid and was organised by Spanish Party for the Animals PACMA. Parties for the animals all over the world showed their support for the protest on social media.


Anja Hazekamp joining the mass protest against bullfighting in Madrid

“How wonderful to see the growing resistance in Spain against one of the cruellest traditions of Europa. The bulls in the arenas, those at so-called ‘festivals’ such as Toro de Fuego and at bull-runs in Paploma all need our support. We will not give up. Misión Abolición will win. We will win for the animals!” says Hazekamp, amidst a combative crowd.

Accompanied by an ecstatic crowd, Anja paraded the streets of Madrid for two hours. Spanish media spoke of an “historic moment”. A total of between 80,000 and 100,000 people joined the protest.


Representatives of the Spanish, Portuguese and Dutch Party for the Animals leading the demonstration against bullfighting

Another participant in the demonstration in Madrid was MP André Silva of PAN, the Portuguese Party for the Animals. All over the world, parties for the animals showed their support for PACMA’s demonstration on social media. They urged the Spanish Prime Minister Pedro Sánchez to listen to the people and finally put an end to the cruel bullfights.


Many people showed their support for the protest against bullfighting on social media, including PINK!, youth wing of the Party for the Animals, and a representative of the UK Animal Welfare Party

Samen met tienduizenden mensen heeft Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp vorige week geprotesteerd tegen het wrede stierenvechten in Spanje. De demonstratie ‘Mision Abolición’ vond plaats in Madrid en werd georganiseerd door PACMA, de Spaanse partij voor de dieren. Het protest kreeg via social media steun van verschillende partijen voor de dieren over de hele wereld.


Anja Hazekamp in Madrid bij het massaprotest tegen stierengevechten

“Het is fantastisch om in Spanje het groeiend verzet te zien tegen een van de wreedste tradities die Europa kent. De stieren in de arena’s en op de zogenaamde ‘festivals’ als Toro de Fuego en de stierenrennen in Paploma, hebben ons nodig. We zullen niet opgeven. Misión Abolición zal overwinnen. We zullen overwinnen voor de dieren!” aldus Hazekamp te midden van een strijdvaardig publiek.

Samen met een uitzinnige menigte trok Anja twee uur lang door de straten van Madrid. Spaanse media spraken van een ‘historisch moment’. In totaal kwamen tussen 80.000 en 100.000 mensen naar het protest.


Vertegenwoordigers van de Spaanse, Portugese en Nederlandse Partij voor de Dieren aan kop van de demonstratie tegen stierenvechten

Bij de demonstratie in Madrid was ook parlementariër André Silva van PAN (de Portugese partij voor de dieren) aanwezig. Via social media hebben andere partijen voor de dieren over de hele wereld steun betuigd voor PACMA’s actie. Zij riepen de Spaanse premier Pedro Sánchez op om naar het volk te luisteren en eindelijk de wrede stierengevechten te verbieden.


Veel mensen betuigden hun steun voor het protest tegen stierenvechten via social media (o.a. de jongerenorganisatie PINK! van de Nederlandse Partij voor de Dieren en een vertegenwoordiger van de Engelse Animal Welfare Party)