Mariannes Blog: Het tij keert


17 september 2019

In mijn laatste blog voor het zomerreces had ik het al aangekondigd: de wereldconferentie “Eco-crisis: Turning the Tide”, georganiseerd samen met onze Portugese zusterpartij PAN . Begin september kwamen dieren- en planeetbeschermers uit 28 (!) verschillende landen samen in Porto om verdere samenwerking bij de aanpak van de ecologische crisis te bespreken. Fantastisch om te zien dat er overal ter wereld mensen opstaan voor dieren, natuur en milieu!

Een van de sprekers tijdens de conferentie was Ingrid Visseren, een van de schrijvers van het belangrijkste rapport rond biodiversiteit van de Verenigde Naties (IPBES-rapport). Zij zei het treffend: ”In de praktijk zijn milieu- en natuurbeleid aan de ene kant en dierenwelzijnsbeleid aan de andere vaak aparte terreinen. We moeten deze meer integreren om de aarde leefbaar te houden.” Dat is precies het uitgangspunt van politieke partijen voor de dieren over de hele wereld. Tijdens de conferentie waren dan ook 15 van onze zusterpartijen aanwezig en hebben we de oprichting van vier nieuwe zusterpartijen uit Denemarken, Griekenland, Moldavië en Tsjechië mogen vieren.

Viering oprichting nieuwe zusterpartijen.

Zo veel mensen met idealen bij elkaar, leidt natuurlijk ook tot een beetje actie. De conferentiedeelnemers verzamelden zich voor het Braziliaanse consulaat met een duidelijke boodschap: stop de ontbossing, plaats de belangen van mens, dier, natuur en milieu boven economische en handelsbelangen! In Nederland heeft de Partij voor de Dieren als enige politieke partij het probleem namelijk al aangekaart: de Europese Unie (EU) voert o.a. veevoer en vlees in uit Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië en wil dat via een EU-Mercosur-handelsverdrag nog makkelijker en goedkoper maken. Maar deze producten dragen bij aan ontbossing van de Amazone en mensenrechtenschendingen. Het Mercosur-handelsdeal zou dus desastreus zijn voor dieren, mensen en onze planeet.

Als afsluiter van de actie hebben we samen ook een milieuvriendelijk graffitiwerk gemaakt, met een passende boodschap: “Bescherm de biodiversiteit!”.

Marianne bij het maken van het graffitiwerk “Bescherm de biodiversiteit!”.

Aan mij was de eer om tijdens de conferentie in Porto ook een openbare lezing te geven. In een afgeladen zaal van een oud handelscentrum vertelde ik over het levensbelang van een ander soort politiek: een dat niet de ego van de mens en economische groei centraal stelt, maar onze hele planeet en ál haar inwoners. Bovendien heb ik laten zien hoe iedereen het meest efficiënt kan helpen onze aarde leefbaar te houden: met mes een vork!

Door dierlijke producten met plantaardige producten te vervangen, verminderen we onze ecologische voetafdruk het meest. Zo blijkt ook uit o.a. het meest recente onderzoek van Oxford Universiteit. Zelfs het vooraanstaande klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) gaf in augustus aan dat we ons landgebruik en voedselsysteem drastisch moeten hervormen om klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan. Het advies luidt kortweg: de wereld heeft bomen nodig, geen vlees!

Mijn lezing werd ingeleid door Bebiana Cunha, raadslid voor onze Portugese zusterpartij PAN én kandidaat voor de Portugese parlementsverkiezingen in oktober. Fijn om ook van haar te horen hoe PAN in Portugal het tij aan het keren is en dat ze in oktober weer groei van het aantal zetels verwachten. We duimen voor ze!

Marianne tijdens haar lezing in Porto.

In Nederland doen wij er ook alles aan om natuur en bomen te beschermen en de vee-industrie te stoppen. Een grote stap richting het einde van de vee-industrie lijkt gezet: een van de Nederlandse regeringspartijen pleit nu voor de halvering van de veestapel. Wij gaan er als aanjager natuurlijk voor zorgen dat dit niet alleen bij woorden blijft, maar dat de regering daadwerkelijk actie gaat ondernemen! De urgentie is groot, zo bleek ook vorige week: de Nederlandse staat moet van de rechter de uitstoot van broeikasgassen volgend jaar met 25% verlagen. Op dit moment doet de overheid te weinig.

Eind vorige maand deed de Nederlandse provincie Gelderland samen met Staatsbosbeheer 800 voetbalvelden aan natuur in de uitverkoop. Dat terwijl Nederland nu al de internationale doelstellingen voor natuur en biodiversiteit niet haalt. Wij hadden daarom onmiddellijk een crowdfundingsactie opgezet om de natuur te redden: de zogenaamde “Woudfunding”. Mensen konden voor 5 euro per m2 een stukje natuur adopteren. De ‘woudfunding’ bracht in twee weken tijd 185.000 euro op. Met dat bedrag gaan we zoveel mogelijk natuur dat nu in de uitverkoop wordt gedaan proberen veilig te stellen. Op die stukken natuur zal biodiversiteit alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Tot de volgende keer!

Marianne