Mari­anne’s Blog: Less meat, less heat!


9 juli 2019

In Nederland is de zomer nu echt aangebroken. Veel mensen kunnen nog afkoelen met een koud drankje of een duik in het water, maar miljoenen dieren in de veehouderij staan in potdichte stallen zonder frisse lucht. We zien vrachtwagens propvol met dieren die in de brandende hitte op transport gaan naar het slachthuis en soms nog voor ze hun bestemming bereiken sterven van ellende. Een hartverscheurend beeld.

De Partij voor de Dieren heeft daarom afgelopen maand de landbouwminister gevraagd om per direct maatregelen te treffen: Structureel veel minder dieren houden, meer ruimte, vrije uitloop met beschutting en geen transport op warme dagen. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt komt er een Nationaal Hitteplan voor dieren, zoals er ook een Hitteplan voor mensen is. Het is tijd om dieren als voelende wezens te behandelen, in plaats van als afvalproducten.

Ook onze Europarlementariër Anja Hazekamp heeft op de eerste vergaderdag van het nieuwe Europees Parlement meteen de ellende die dieren tijdens diertransporten moeten doorstaan op de agenda gezet. Anja maakt daarbij gebruik van een van de meest krachtige wapens van een Europarlementariërs: een parlementaire enquêtecommissie. Deze kan getuigen oproepen, documenten opvragen, hoorzittingen organiseren en missies ondernemen ter waarheidsvinding. Anja gaat er de komende periode alles aan doen om genoeg steun te verzamelen voor zo’n commissie. Het Europees Parlement mag de dieren niet weer in de steek laten.

Gelukkig heeft Anja nu extra steun: na de laatste Europese verkiezingen vindt ze nu ook Francisco Guerreiro (van onze Portugese zusterpartij PAN) en Martin Buschmann (van onze Duitse zuster Tierschutzpartei). Drie superkrachten voor de dieren in het EP!

Anja Hazekamp met collega’s Francisco Guerreiro (PAN) en Martin Buschmann (Tierschutzpartei).

De drie Europarlementariërs hebben o.a. een plek weten te bemachtigen in de belangrijke Landbouwcommissie. De perfecte plek om verzet te voeren tegen de vee-industrie en de omschakeling naar echt duurzame, plantaardige landbouw te versnellen. Ook een plek om een stokje te steken voor wanstaltige handelsverdragen zoals de Mercosur-deal. Deze deal is de grootste ooit en zal zorgen voor massale dumping van plofkippen, fout rundvlees en zwaar bespoten suiker uit o.a. Brazilië op de Europese markt. Een ramp voor dieren, mensenrechten, natuur en milieu. Toch heeft de Europese Commissie al ingestemd, nog vóórdat de nieuwe Europarlementariërs geïnstalleerd waren. Een aanfluiting voor de democratie in Europa. Gelukkig is de deal nog niet definitief. Schrijf dus vooral een email naar de Europarlementariërs en vraag ze om straks geen steun te verlenen aan dit rampzalige plan.

Ondertussen hebben we nog steeds te maken met een klimaatcrisis. De Nederlandse regering heeft net een zogenaamd Klimaatakkoord gesloten. Het is weer een typisch resultaat van compromisme, wat al zeker tien jaar leidt tot het vooruitschuiven van dringende maatregelen, waarbij het kabinet als belangrijkste argument hanteert: ‘het moet wel een beetje leuk en betaalbaar blijven’. Daarmee worden onacceptabele risico’s genomen die leiden tot ernstige gevolgen die niet leuk en niet betaalbaar zullen zijn.

Met dit klimaatplan negeert het kabinet het gerechtelijke bevel om serieus de klimaatcrisis aan te pakken. De vee-industrie wordt eindelijk als een probleem erkend, maar de grote olifant in de Kamer – krimp veehouderij - is nog steeds onbespreekbaar. Het enige dat het kabinet nu doet is de veehouderij voor de zoveelste keer extra subsidies toestoppen. Geld voor varkenshouders die toch al wilden stoppen, meer mestfabrieken voor bruine stroom en meer potdichte stallen.

Children’s march against large biomass power plant in the Netherlands.

Om maar niet te spreken over de houtkap. Het kabinet wil aan de ene kant een paar bomen planten, maar gaat vervolgens biomassacentrales subsidiëren. Dat leidt tot massale boskap om deze verbrandingsovens te vullen. Daardoor is er uiteindelijk meer uitstoot dan er wordt bespaard. Wij hebben daarom een wetswijziging ingediend om deze waanzin te stoppen en zowel kolen- als houtstook te verbieden.

Afgelopen week organiseerde de twaalfjarige Cain een nationale kindermars om te protesteren tegen biomassa uit houtstook en voor schone lucht. Als kinderen de straat op moeten omdat ze vrezen voor hun eigen gezondheid en toekomst, dan is onze regering echt de weg kwijt. Knap hoe deze kinderen zich niet laten afschrikken door de propagandamachines achter de biomassabedrijven. Cain sprak zelfs een gemeenteraad en wethouders toe, met één duidelijk boodschap: zet onze gezondheid en natuur weer op één. Geweldig!

Het parlementaire jaar wordt hier elk jaar afgesloten met een door de vleeslobby betaalde barbecue waar politici, bestuurders en journalisten zich schaamteloos laten gebruiken als uithangsbord voor de vervuilende vleessector. Het is onbegrijpelijk dat ministers, staatssecretarissen en Kamerleden deelnemen aan een etentje dat een specifieke tak het bedrijfsleven exclusief voor hen organiseert. De vee- en vleesindustrie ligt maatschappelijk ook nog eens zeer onder vuur, door de wijze waarop die sector jaarlijks 600 miljoen dieren doodt na een kort en ellendig leven. Een industrie waarin volgens onderzoek van Dier & Recht 2,7 miljard wetsovertredingen per jaar worden begaan. De indruk wordt gewekt dat beleid via de maag van politici te beïnvloeden is.

Maar het verzet tegen de vleeslobbybarbecue groeit. De alternatieve vegan barbecue naast de Nederlandse Tweede Kamer wordt elk jaar drukker en gezelliger. Wij hebben er ook dit jaar weer erg van genoten!

Team Partij voor de Dieren tijdens de vegan barbecue.

Ten slotte nog mooi nieuws om de zomer mee in te gaan: dankzij onze motie moet de minister omwonenden van bollenvelden beschermen tegen giftige pesticiden door spuitvrije zones in te stellen. Pesticiden hebben mogelijk nadelige gezondheidseffecten voor kwetsbare groepen, zoals kleine kinderen. Belangrijk dus dat deze groepen nu beter beschermd gaan worden.

Dit was mijn laatste blog voor het zomerreces. In september ben ik in ieder geval weer terug en dan staat onze Wereldconferentie in Portugal op de agenda. Tientallen van onze zusterpartijen en ngo’s komen dan samen om de internationale beweging voor dierenrechten en onze planeet nog sterker te maken. In september vertel ik jullie daar meer over.

Fijne zomer!

Marianne