Mari­anne’s blog: Laatste blog, maar de strijd gaat verder


8 oktober 2019

Lieve volgers, lieve planeet- en dierenbeschermers,

Na dertien jaar in de Nederlandse Tweede Kamer te hebben gestreden voor wat ons allemaal zo aan het hart gaat – het wel en wee van dieren, natuur en milieu – zal ik met ingang van 8 oktober stoppen als fractievoorzitter en Kamerlid.

Afgelopen mei, na de 24e verkiezing die we als Partij voor de Dieren hebben gewonnen sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging. We hebben een sterk team en ons Tweede Kamerlid Esther Ouwehand zal het fractievoorzitterschap van me overnemen. Zij zal ook de maandelijkse internationale blogs voortaan gaan schrijven.

Marianne Thieme met Esther Ouwehand (links) maken een statement met hun kleding tijdens de Nederlandse politieke traditie Prinsjesdag, de dag waarop de regering plannen voor volgend jaar presenteert.

Denk niet dat ik wegga. Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement.

De beweging die ik in 2002 met een klein groepje mensen ben begonnen, is er niet een waarmee je zou kunnen of willen stoppen. Na zeventien jaar politiek leiderschap zal ik me binnen onze partij graag op een andere wijze blijven inzetten. Dat komt voor jullie misschien onverwacht, maar het is nooit goed om te wachten tot besluiten als deze voorspelbaar worden.

Ik heb het een grote eer gevonden om namens jullie op al die plekken waar ik de afgelopen zeventien jaar ben geweest te hebben mogen spreken en debatteren. En op moeilijke momenten, als politiek en pers niet zaten te wachten op de boodschap van de Partij voor de Dieren, wist ik me door jullie gesteund om de ongemakkelijke waarheid te vertellen over dierenleed, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Ik was nooit alleen, in geen enkele studio, geen enkele zaal of debatcentrum, hoe vijandig soms ook. Altijd waren jullie bij me. Jullie gaven en geven mij vleugels, vleugels om door te gaan, het groeiend verzet verder aan te wakkeren. Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor.

Onze partij groeit als kool. Elk jaar sluiten meer mensen zich bij ons aan, wordt onze beweging groter. Iedere verkiezing stemmen meer mensen op de Partij voor de Dieren; tachtig volksvertegenwoordigers hebben we inmiddels, in de Tweede en Eerste Kamer, het Europees Parlement, Gemeenteraden, Waterschappen en Provinciale Staten. Daar ben ik ongelooflijk trots op.

We hebben eigen opleidingen, organiseren workshops en themabijeenkomsten, hebben een wetenschappelijk bureau, een internationale organisatie en een jongerenorganisatie. En er zijn inmiddels twintig andere Partijen voor de Dieren in de wereld. Ook daar mogen we trots op zijn.

In de politieke peilingen doen we het goed: geen ongezond snel groeiende partij, maar gestage groei. Hartverwarmend is het dat we worden overstelpt met verzoeken van actieve, enthousiaste leden die politiek actief willen worden, campagne willen voeren en hun expertise beschikbaar willen stellen om dieren, natuur en milieu te beschermen en Plan B verder vorm te geven. Ook zijn er steeds meer mensen uit andere landen die zich bij ons melden omdat ze een partij voor de dieren willen beginnen in eigen land.

Het tij is aan het keren, het verzet groeit. Het aantal mensen dat duurzamer wil leven neemt snel toe. En er zijn steeds meer mensen die minder of geen dierlijke producten eten. We krijgen steeds vaker gelijk: het International Panel on Climate Change (IPCC) publiceerde deze zomer een rapport dat een meer plantaardig dieet adviseert om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Steeds meer partijen steunen ons pleidooi om het aantal landbouwdieren drastisch terug te dringen.

Kritiek op ons economisch systeem is een trend aan het worden. Fractievoorzitters van verschillende Nederlandse politieke partijen spraken dit jaar in de Tweede Kamer over grenzen aan de groei, brede welvaart, het goede leven. Ik weet zeker dat dertien jaar systeemkritiek van de Partij voor de Dieren met haar planeetcentrale visie daaraan bijgedragen heeft.

Wie had dat kunnen denken? Ik niet. En jullie waarschijnlijk ook niet.

We zijn aan de winnende hand. Maar die overwinning gaat niet vanzelf. Daarvoor zullen we moeten blijven strijden, met alle middelen die we hebben, niet alleen gisteren, maar ook vandaag, morgen en overmorgen. We zullen tegenslagen kennen, zoals we die ook in het verleden hebben gekend. Maar daar zullen we ons niet door laten ontmoedigen, zoals we ons daar ook in het verleden niet door hebben laten ontmoedigen. In die strijd zullen jullie mij aan jullie zijde vinden, en ik jullie aan de mijne.

Partijen voor de dieren over de hele wereld zijn unieke partijen die onderdeel maken van een unieke beweging. Een beweging die niet de korte termijn belangen van de westerse mens en zijn geld centraal stelt, maar de planeet en ál haar bewoners. Dat niet-menscentrale denken moet gekoesterd worden.

Ik hoop jullie gauw weer te zien. Ik ga de komende maanden door Nederland reizen om lezingen over mijn boek Groeiend Verzet te geven. Daarnaast zal ik beschikbaar blijven voor lezingen en andere activiteiten in het buitenland. Samenwerking met gelijkgezinden in andere landen is immers cruciaal, aangezien de thema’s dierenwelzijn, natuur en milieu grensoverstijgend zijn. Samen met jullie ga ik me blijven inzetten om de internationale politieke beweging voor dierenrechten en onze planeet verder te versterken.

Hou vast aan je idealen!

Marianne Thieme

Gerelateerde organisatie