In Nederland wc-papier beter beschermd tegen brand dan dieren


29 mei 2018

De laatste 10 jaar komen er in Nederland elk jaar ongeveer 200.000 dieren op een gruwelijke wijze om in stalbranden. De Nederlandse Partij voor de Dieren wijst op de conclusie van de brandweer: het voorkomen van stalbranden is een politieke keuze, maar de politiek blijft maatregelen uitstellen. Wc-papier is in Nederland beter beschermd tegen brand dan kippen, koeien en varkens, aldus de partij. De Partij voor de Dieren wil dat de regering nu echte maatregelen neemt en pleit voor een ander landbouwsysteem.

Nederlandse dierenbeschermers vragen aandacht voor de bij een van de vele stalbranden omgekomen varkens.

Landbouwdieren krijgen geen bescherming tegen stalbranden; de politiek is volgens de Partij voor de Dieren daarom medeverantwoordelijk voor de vele dodelijke slachtoffers. In 2017 vonden maar liefst 229.000 dieren de dood tijdens een brand. Sinds het begin van 2018 zijn er inmiddels 95.000 dieren omgekomen bij stalbranden. Hoewel er dankzij o.a. een motie van de Partij voor de Dieren sinds 2013 iets hogere eisen gesteld worden aan nieuwe stallen, zijn een blusvoorziening of rookmelder niet verplicht. Daar komt bij dat er nu nauwelijks wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

Wc-papier vs dier
Stallen zijn zeer brandbaar. Zo is de kans op brand in een kippenstal acht keer groter dan de kans op een woningbrand. In 2017 diende de Partij voor de Dieren een motie in om aanvullende maatregelen te treffen om zowel het aantal stalbranden terug te dringen als het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand. Deze motie werd afgewezen door de liberale en christelijke partijen in de Nederlandse Tweede Kamer.

Vermoedelijk spelen financiële belangen een rol, waarbij de kosten en de baten tegen elkaar worden afgewogen. Een dier is in die afweging een ding met een economische waarde, geen levend wezen met gevoel dat recht heeft om een brand te overleven. Je bent dan volgens de Partij voor de Dieren beter af als rol wc-papier dan als kip. Partij voor de Dieren parlementariër Frank Wassenberg:

“Voor brandbare producten zoals wc-papier gelden voorschriften, maar dierenstallen hebben geen enkele wettelijke bescherming, zoals een sprinklerinstallatie. Op het moment dat er brand uitbreekt, ken je de afloop: alle dieren komen op een gruwelijke manier om.”

Systeemverandering

PvdD parlementariër Frank Wassenberg spreekt in de Tweede Kamer.

De Partij voor de Dieren wil niet alleen maatregelen op korte termijn om dieren te beschermen tegen stalbranden, maar vindt ook dat we ons landbouwsysteem anders moeten inrichten: een systeem zonder de schadelijke intensieve vee-industrie, met meer focus op biologische, lokale en plantaardige landbouw.

Vele wetenschappelijke rapporten van de afgelopen jaren, zoals die van de Verenigde Naties en van de Oxford Universiteit, adviseren overheden om de transitie in te zetten naar minder dierlijke eiwitten en naar meer plantaardige eiwitten.

Wassenberg: “Tegen wetenschappelijk advies in blijft onze regering vooral sturen op verdere groei van de vee-industrie. Tachtig procent van onze productiedieren wordt geëxporteerd naar het buitenland. Nederland wil de slager, poelier en melkboer van Europa zijn en dat op de allergoedkoopste manier. Het hele systeem moet veranderen. Dieren zijn levende wezens met gevoel. We moeten daar op een ethische manier mee omgaan. We moeten dieren vooral als dieren zien en die moeten we ook hun natuurlijke gedrag laten vertonen. Dat kan niet in die stallen waar ze met tienduizenden bij elkaar zitten. We moeten toe naar een inkrimping van de veestapel, niet alleen in het belang van dieren, maar ook in het belang van de mens en de toekomst van onze planeet.”