Vijf zetels in het parlement voor de Partij voor de Dieren!


24 april 2017

De Partij voor de Dieren heeft, na een spannende verkiezingscampagne, vijf zetels in de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement behaald. Een winst van drie zetels, een stijging dus van 150%. Partijleider Marianne Thieme: Het “groene anker” in de Tweede Kamer die de andere partijen gefocust houdt, is dus nog veel sterker geworden!”

De parlementsleden (van links naar rechts) Femke Merel Arissen, Frank Wassenberg, Marianne Thieme, Esther Ouwehand en Lammert van Raan.

De volgende stap voor het vormen van een kabinet is de coalitieonderhandelingen. De Partij voor de Dieren pleit voor een ‘klimaatkabinet’ dat bestaat uit de partijen die van de klimaatorganisaties het Klimaatlabel A hebben gekregen, zoals de Christenunie (CU), Groen Links en de Partij voor de Dieren, vergezeld door alle partijen met het Klimaatlabel B, zoals het Democratisch Appel 66 (D66), de Socialistische Partij (SP) en de belangenpartij voor gepensioneerden 50PLUS. De conservatief-liberale partij VVD, de grootste politieke partij, zou ook deel kunnen uitmaken van deze progressieve klimaatcoalitie, mits zij voldoet aan de oproep van prominente partijleden voor een groener traject. Thieme: “Ongeacht de uitkomst van de kabinetsformatie, feit is dat we in de Tweede Kamer met onze vijf zetels vaak de beslissende stem zullen hebben en zo aan invloed winnen.”

The Party for the animals has, after an exciting election campaign, won five seats in the Lower House of the Dutch Parliament. A gain of three seats, i.e. an increase of 150 percent. Party leader Marianne Thieme: The “green anchor” in the Lower House that keeps the other parties focused has thus become much stronger!”

Members of parliament (from left to right) Femke Merel Arissen, Frank Wassenberg, Marianne Thieme, Esther Ouwehand en Lammert van Raan.

The next step to come to a cabinet is to have coalition negotiations. The Party for the Animals advocate for a climate cabinet consisting of the parties that were awarded Climate Label A by climate organizations, i.e. the Christian Union party (CU), GreenLeft and the Party for the Animals, joined by all Climate Label B parties, namely the Democrats 66 (D66), the Socialist Party (SP) and pensioners‘ interests party 50PLUS. Conservative-liberal party VVD, the largest political party, could also be part of this progressive climate coalition, provided that it complies with the call of prominent party members for a greener course. Thieme: “Whatever the outcome, our five seats in the Lower House will give us a casting vote and thereby increase our influence!”