Esthers blog: Hoopvol en strijdbaar de zomer in


21 juli 2021

In mijn vorige blog schreef ik over veel goed nieuws voor dier, mens en planeet. In Nederland zijn we inmiddels het zomerreces ingegaan en gelukkig kan ik dit parlementaire jaar afsluiten met nog meer goed nieuws. En met lekker eten, want dit jaar werd weer een heerlijke plantaardige, diervriendelijke barbecue georganiseerd op de stoep van de Nederlandse Tweede Kamer. Beter voor mens, dier en planeet!

Tegelijkertijd zijn er nog zorgwekkende ontwikkelingen die laten zien hoe belangrijk het is dat we samen wereldwijd blijven vechten tegen overheden en bedrijven die onze toekomst bedreigen.

Esther bij het jaarlijkse diervriendelijke barbecue.

Het goede nieuws
Eerst het goede nieuws! Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo steunde een meerderheid het voorstel van de PvdD voor een verbod op diertransporten boven de 30 °C. Hitte zorgt immers voor veel dierenleed en veel dieren sterven hierdoor zelfs tijdens transport. Daarnaast is er een voorstel aangenomen om drijfmiddelen die pijn en stress bij dieren veroorzaken (zoals stroomstootapparatuur) in slachthuizen te verbieden.

Ook is een voorstel aangenomen voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Bokjes worden als wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie gezien: de boeren kunnen er geen melk uit halen en daarom worden ze direct na hun geboorte bij hun moeder weggehaald en binnen 5 a 6 weken geslacht. Maar zelfs die paar weken halen veel bokjes niet levend: 20% tot wel 66% van de bokjes wordt ernstig ziek en sterft vroegtijdig. De minister moet nu aan de slag om hier verandering in te brengen.

Nog een goed moment om bij stil te staan: een jaar geleden maakte onze Partij voor de Dieren een einde aan de nertsenfokkerij in Nederland. Als dit niet gelukt was, zouden er nu weer vijf miljoen nertsen in kooien zitten, wachtend om in de herfst alweer vergast te worden. Gelukkig komt er in steeds meer landen een einde aan deze wrede industrie: in juni besloot eerst Estland de nertsenfokkerij te verbieden en nu heeft ook Ierland laten weten dat ze de industrie nog dit jaar gaan sluiten. Op naar een einde van de bontindustrie, overal!

Actie in Brussel tegen het houden van dieren in kooien.

Dankzij vele burgers, ngo’s en onze Europarlementariër Anja Hazekamp gaat ook de Europese Unie dieren uit hun kooien bevrijden: deze maand kondigde de Europese Commissie aan met een wettelijk verbod te komen op het houden van landbouwdieren in kooien. Dat betekent dat honderden miljoenen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden en ganzen in de Europese veehouderij straks niet meer in kooien mogen worden gehouden. Trots op iedereen die zich hiervoor heeft ingezet! De Partij voor de Dieren zal blijven strijden totdat alle kooien wereldwijd leeg zijn; met de hele vee-industrie als de grootste kooi waar we zo snel mogelijk vanaf moeten.

Steeds meer mensen pikken de ellende die dieren wordt aangedaan niet meer. Deze groeiende bewustwording is mede te danken aan fotografen als Jo-Anne McArthur, mijn heldin. Ze is fotograaf voor de dieren en brengt de gruwelijke omstandigheden waar dieren zich in bevinden in beeld. De dierindustrie bestaat immers bij de gratie van verborgenheid; het is cruciaal dat de schijnwerpers daarop worden gericht zodat het bewustzijn groeit van wat dieren wordt aangedaan voor vlees, vis, zuivel, eieren en andere dierlijke producten. Wat een belangrijk en moeilijk werk! Jo-Anne inspireert ons allemaal om ons beste beentje voor te blijven zetten voor de dieren. Het was dan ook een grote eer om haar te mogen spreken tijdens het ledencongres van Partij voor de Dieren.

Bekijk ook Moving Animals, een korte film over haar belangrijke werk.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Fotograaf Jo-Anne McArthur tijdens het congres van de Partij voor de dieren.

Er is nog een wereld te winnen

Naast het goede nieuws, gaan we de zomer ook in met een nog groter gevoel van urgentie.

Afgelopen maand lekte een belangrijk rapport van internationale klimaatwetenschappers van het klimaatpanel IPCC uit. De conclusies? Landen doen nog steeds veel te weinig om een klimaatramp te voorkomen. De voedselproductie wordt instabiel, met meer hongersnoden tot gevolg. Er staan ons droogte, overstromingen en superstormen te wachten – iets wat voor veel inwoners van vooral kwetsbare landen nu al een verwoestende realiteit is.

Maar ook rijke landen beginnen de gevolgen te voelen. Het Canadese dorp Lytton brak deze maand alle hitterecords en is nu volledig verwoest door brand. Mensen moesten vluchten voor hun leven. Levensbedreigende hitte in Verenigde Staten dwong mensen zelfs te schuilen in koelcentra (die het probleem ook nog verergeren). De klimaatcrisis escaleert waar we bij staan en onze overheden blijven vervuilende bedrijven faciliteren.

Terwijl de Golf van Mexico onlangs letterlijk in brand stond door een gaslek, wordt nog volop geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. En terwijl alle wetenschappers erop wijzen dat we ons landbouwsysteem fundamenteel moeten veranderen en vlees en zuivel moeten vervangen door plantaardige alternatieven om onze planeet leefbaar te houden, kiest de Europese Unie een voor dier en mens desastreus landbouwbeleid.

Zoals Greta Thunberg zei: “Het ergst zijn de politici die zeggen dat ze iets aan klimaatverandering doen, terwijl er ondertussen niks gebeurt. Want dan lijkt het alsof er iets verandert.”

Deze zomer gaan we gebruiken om op te laden, om daarna weer krachtiger dan ooit te strijden voor echte actie. Samen met vele geweldige mensen wereldwijd.

Fijne zomer! In augustus kom ik weer terug met een nieuwe blog.

Esther Ouwehand
Partijleider Nederlandse Partij voor de Dieren