Esthers Blog: Eis een toekomst


26 oktober 2023

Het is belangrijk om eerst stil te staan bij de afschuwelijke situatie in Israël en Palestina. Ons hart breekt. Iedereen is meer dan geschokt door de gruweldaden van Hamas. We kunnen niet anders dan dat onomwonden veroordelen. We leven mee met de mensen van wie familieleden en vrienden vermoord en ontvoerd zijn. En we leven mee met de burgers in Palestina, waar mensen door bombardementen worden gedood en waar onschuldige mensen worden afgesloten van elektriciteit, voedsel en water. Dit geweld tegen onschuldige burgers moeten we ook veroordelen. In Gaza zitten meer dan twee miljoen Palestijnen gevangen in een heel klein gebied. De situatie is daar al jaren compleet uitzichtloos. Het beschermen van de burgers in Israël en in Palestina moet gepaard gaan met het bieden van perspectief aan mensen in Gaza. Daarmee moet de geweldsspiraal worden doorbroken.

Het is aan de internationale gemeenschap om alles op alles te zetten om een het staakt-het-vuren af te dwingen. Om samen maatschappelijke organisaties in de regio (zoals vrouwenorganisaties) om tafel te zitten en oplossingen te zoeken die wél bewegen in de richting van vrede. Mensenrechten en gelijkwaardigheid moeten centraal staan, met uitzicht op een veilige toekomst voor iedereen.

Ondanks de vreselijke situatie in de regio, zijn er nog steeds dappere mensen die ook proberen de onschuldige dieren te helpen. Zoals de mensen van Sulala Animal Rescue, die in Gaza dieren redden. Mensen die de dieren ook willen helpen kunnen doneren aan zulke organisaties.

Vrijwilligers van Sulala Animal Rescue redden dieren in Gaza. De foto is van de organisatie zelf.

Voortbestaanszekerheid: zekerheid van een gezonde toekomst

Ondertussen staat het voortbestaan van alle levende wezens op het spel. We zitten middenin de klimaat- en de natuurcrisis en dit heeft grote gevolgen voor ons allemaal, maar zeker voor mensen in al kwetsbare landen en de jongere generaties. Bosbranden, overstromingen en droogte zorgen nu al voor voedselproblemen en slachtoffers. Te veel mensen kunnen hun primaire behoeften, zoals voldoende voedsel, water en een dak boven het hoofd, niet betalen. Deze problemen stapelen zich op doordat veel politici wereldwijd niet het lef hebben om duidelijke keuzes te maken. Afgelopen decennia hebben zij vooral problemen ontkend, genegeerd, doorgeschoven en pleisters geplakt. Deze politiek beschermde de grote vervuilers en liet de gewone burgers betalen.

Overal ter wereld hebben gewone mensen de moed om van overheden te eisen dat ze hun toekomst beschermen. En de Partij voor de Dieren staat zij aan zij met deze mensen. De Partij voor de Dieren durft - anders dan de andere politieke partijen - een heel scherp onderscheid te maken tussen dat wat van waarde is en dat waar we prima zonder kunnen. Gezondheid is belangrijker dan het verdienmodel van het grote bedrijf Bayer dat landbouwgif zoals glyfosaat overal verkoopt. Herbruikbare producten die ons voorzien in basisbehoeften en persoonlijke ontwikkeling zijn waardevoller dan de wegwerpproducten van (online) bedrijven.

In november hebben we in Nederland nationale verkiezingen en jij kunt ons helpen het tij te keren. Bij ons hoef je niet te kiezen tussen invloed of idealen, want bij ons krijg je het allebei. De Partij voor de Dieren doet wat nodig is voor een gegarandeerde toekomst voor iedereen: voor voortbestaanszekerheid. Met moedige politiek die opkomt voor alles wat zich niet goed kan verdedigen. Dieren, natuur en milieu: als je deze drie goed beschermt, dan los je veel van de andere problemen ook op.

Je stem voor de Partij voor de Dieren betekent een stem voor:

  1. Afschaffen van de intensieve veehouderij. De belangrijkste maatregel om de verschillende crises in samenhang op te lossen, is het afschaffen van de vee-industrie. Wanneer we de dieren uit de voedselketen bevrijden, is er (wereldwijd) veel minder landbouwgrond nodig. Die grond kunnen we teruggeven aan de natuur. Meer natuur haalt meer broeikasgassen uit de lucht. De vee-industrie is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen en een van de grootste veroorzakers is van het verlies van biodiversiteit. In Europa worden elk jaar miljarden dieren gehouden, die ook moeten eten. Meer dan 60% van de Europese graanvoorraad wordt gebruikt om de dieren uit de vee-industrie te voeden, in plaats van mensen te voeden. We kunnen per hectare die we nu gebruiken voor veevoer, maar liefst vier keer zoveel mensen voeden als we rechtstreeks voedsel voor mensen verbouwen.
  2. Zekerheid van meer natuur. De mens is onderdeel van een ecosysteem en als het slecht gaat met de natuur, gaat het ook slecht met ons. De natuur kan prima zonder de mens, maar de mens kan absoluut niet zonder de natuur. Het bestrijden van de klimaatcrisis en het redden van de natuur moeten hand in hand gaan. Meer natuur betekent minder klimaatcrisis, meer voedselzekerheid en gezonde lucht om te ademen. De Partij voor de Dieren strijdt voor rechten voor de natuur, zodat die sterker staat tegenover de kortetermijnbelangen van grote vervuilers.
  3. Zekerheid van een gezonde leefomgeving en dat grootvervuilers gaan betalen. De bedrijven die jarenlang vele miljarden winst hebben gemaakt ten koste van de dieren, milieu, natuur, boeren en burgers, moeten de schade die ze hebben aangericht terugbetalen. Banken als de Rabobank, slachthuizen, veevoerbedrijven en andere grote vervuilers als Shell, Exxon Mobile en Tata Steel. Dit soort bedrijven moeten radicaal veranderen of verdwijnen. Mensen die er nu nog werken, helpen we dan aan gezond werk bij bedrijven die wél toekomst hebben. We stoppen de subsidies voor schadelijke bedrijven. Dat geld gebruiken we voor klimaatmaatregelen, zodat de rekening niet terechtkomt bij de steeds grotere groep mensen die in armoede leeft.
  4. Gegarandeerd gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen. De Partij voor de Dieren wil méér boeren. De realiteit is dat in het huidig landbouwsysteem sinds de eeuwwisseling niet de veestapel, maar het aantal boeren in Nederland gehalveerd is. Als we de klimaat- en natuurcrises niet effectief bestrijden, zullen de voedselprijzen nog verder stijgen. Door de intensieve landbouw en de veehouderij worden bodems uitgeput en verschraald. Water raakt vervuild en ecosystemen verdwijnen. Daarmee komt ook de voedselzekerheid in gevaar. Om te zorgen voor de zekerheid van gezond voedsel voor iedereen, moeten we omschakelen naar een regionale en meer plantaardige landbouw, waarbij boeren samenwerken met de natuur. Gezond voedsel zoals groente en fruit gaan we niet langer belasten. Daarmee maken we gezond voedsel toegankelijker, zonder dat dit ten koste gaat van het inkomen van boeren.
  5. Zekerheid van rechten voor dieren. Dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. Net als mensen voelen ze blijdschap, pijn en angst. De manier waarop de mens omgaat met dieren zorgt niet alleen voor grootschalig dierenleed, maar is ook desastreus voor de mens zelf; denk aan ziektes die van dier op mens kunnen overslaan (zoönosen) zoals corona en vogelgriep. De Partij voor de Dieren wil de rechten van dieren fundamenteel verankeren in de Grondwet.

Samen keren we het tij. Met vreedzaam, onbevreesd, vrolijk en activistisch verzet tegen een systeem dat zijn langste tijd gehad heeft. Voor een gezonde toekomst voor iedereen. Voor voortbestaanszekerheid. Eis een toekomst. Als je dat ook wilt, dan kan je dat laten zien door bijvoorbeeld de logo van de Partij voor de Dieren op te nemen in je profielfoto op sociale media.

Tot de volgende keer!

Esther Ouwehand
Partijleider Partij voor de Dieren in Nederland