Verkie­zingen in Portugal: Stem op Mensen, Dieren en de Natuur (PAN)!


6 maart 2024

Onze Portugese zusterpartij Pessoas-Animais-Natureza (PAN) doet mee aan de aankomende nationale verkiezingen in Portugal, op 10 maart. Hoewel deze partij momenteel slechts één gekozen vertegenwoordiger in het Portugese parlement heeft, is de PAN de oppositiepartij met het hoogste aantal goedgekeurde voorstellen.

De partij werd opgericht in 2009 en kreeg wettelijke status in 2011. Dit was ook het jaar waarin de eerste parlementaire vertegenwoordiger van de partij werd gekozen. Sindsdien zet de PAN zich met man en macht in om Portugal diervriendelijker, barmhartiger en milieubewuster te maken.

De partij heeft bewezen een effectievere en productievere politieke kracht te zijn dan andere partijen met meerdere vertegenwoordigers in het parlement. 45 wetsvoorstellen van de PAN werden goedgekeurd. Dit betekent een belangrijke vooruitgang in het bevorderen van dierenwelzijn, milieubehoud en cruciale sociale maatregelen voor individuen en gezinnen.

Een van de hierboven genoemde voorstellen is een project dat oproept tot de oprichting van openbare dierenziekenhuizen in Portugal en de afschaffing van de btw op dierenvoer gekocht door dierenbeschermingsorganisaties. Daarnaast voerde de PAN met succes campagne voor het gratis gebruik van openbare fietsen en gratis openbaar vervoer voor jongeren.

PAN heeft zich ook onderscheiden in de strijd tegen corruptie door haar goedgekeurde Nationale Anti-corruptie Strategie voor 2025-2028. Daarnaast heeft de partij belangrijke bijdragen geleverd aan de samenleving, zoals de succesvolle implementatie van een opleidings- en werkgelegenheidsprogramma voor daklozen en een uitbreiding van het sociaal tarief voor energie ten gunste van meer dan 200.000 huishoudens.

Nu wil de partij haar vertegenwoordiging in het parlement versterken om nog succesvoller te worden voor mensen, dieren en de planeet. Ben je stemgerechtigd in Portugal? Stem op de PAN!