Neder­landse verkie­zingen over een week: terugblik op recente successen


15 november 2023

In Nederland worden over één week de landelijke verkiezingen gehouden. Op 22 november zullen de Nederlandse burgers kiezen welke partijen hen zullen vertegenwoordigen in het nationale parlement. De Partij voor de Dieren heeft zes van de honderdvijftig zetels, en we hopen gestaag te groeien, net zoals alle voorgaande jaren. Laten we terugkijken op alle successen die de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren heeft behaald.

Vrijheid voor dieren

 • Verbod import kalfjes
  We hebben de regering opgedragen om met een plan te komen om een einde te maken aan het importeren van kalfjes. Het voorstel is aangenomen.
 • Inperking jacht wilde dieren
  Dankzij ons aangenomen voorstel mag er niet meer gejaagd worden op bedreigde dieren, zoals konijnen, houtduiven en kauwen. Ook worden door het voorstel wolven, die belangrijk zijn voor het evenwicht in de natuur, serieus genomen in het natuurbeschermingsbeleid.
 • Einde eendenindustrie
  Een voorstel om de groei van de eendensector in Nederland te stoppen vanwege ernstig dierenleed en het risico op vogelgriep is aangenomen: een stap in de richting van beëindiging van de eendenhouderij in Nederland.
 • Aanpassing Wet Dieren
  Dieren mogen vanaf 2023 niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren.

Klimaat- en natuurcrisis aanpakken

 • Geen landbouwgif
  Ons voorstel is aangenomen die de minister oproept om tegen de nieuwe toelating van glyfosaat in Europa te stemmen, vanwege de schadelijke effecten op gezondheid en milieu, en als deze toelating niet doorgaat, wordt het spuiten van glyfosaat in de EU verboden vanaf 1 januari 2024.
 • Schadelijk bedrijf Chemours moet verantwoordelijkheid nemen
  Dankzij een aangenomen voorstel van onder andere de Partij voor de Dieren moet de regering Chemours aansprakelijk stellen voor de kosten van de PFAS vervuiling die zijn veroorzaakt door het bedrijf. Bijvoorbeeld kosten voor onderzoeken en bodemvervuiling. Chemours is ook berucht om het lozen van GenX, een kankerverwekkende stof die veel gevaar meebrengt voor omwonenden.

Voor meer informatie over onze campagne en de standpunten van de Partij voor de Dieren, bekijk onze nieuwe verkiezingspagina.