Corona­crisis laat zien: huidige omgang met dieren is letterlijk ziek­makend


24 maart 2020

De Nederlandse Partij voor de Dieren roept de Europese Commissie met een spoedverzoek op alle grensoverschrijdende diertransporten per direct op te schorten nu coronamaatregelen leiden tot extreme vertraging bij grenzen, met alle dierenleed van dien. Daarnaast pleit de Partij voor de Dieren voor meer aandacht voor preventie van toekomstige pandemieën - juíst nu. Partij voor de Dieren Europarlementariër Anja Hazekamp: "De manier waarop wij met dieren omgaan vergroot de kans op het ontstaan en verspreiden van dit soort ziekten."

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) spreekt in Europees Parlement over het coronavirus.

Door grensrestricties vanwege het coronavirus COVID-19 lopen diertransporten grote vertraging op. Vrachtwagens met levende dieren staan uren- tot dagenlang vast in extreem lange files. Dat leidt tot sterfte, ernstige aantasting van dierenwelzijn en schending van de regels van de Europese Unie inzake de bescherming van dieren tijdens transporten. “Diverse grensovergangen zijn gesloten en halteplaatsen waar dieren normaalgesproken kunnen rusten en eten en drinken zijn buiten werking. Dat leidt tot onacceptabele situaties,” stelt Europarlementariër Anja Hazekamp. De Partij voor de Dieren heeft daarom een spoedverzoek ingediend bij de Europese Commissie om alle grensoverschrijdende diertransporten tijdelijk op te schorten.

Voorkomen toekomstige pandemieën: aanpakken bij de bron
Daarnaast pleit de Nederlandse Partij voor de Dieren op nationaal en Europees niveau voor meer aandacht voor preventie. Het indammen van het huidige coronavirus is op dit moment topprioriteit, maar ook het voorkomen van volgende uitbraken moet hoog op de agenda komen. Gelukkig zijn er drie heldere maatregelen waarmee we de bron van veel van dit soort infectieziekten kunnen aanpakken, namelijk: een verbod op de handel en consumptie van wilde dieren, een einde aan langeafstandstransporten van dieren, en een drastische hervorming en krimp van de veehouderij. Daarmee kunnen we de kans op een uitbraak én de gevolgen daarvan aanzienlijk beperken.

De huidige coronacrisis toont aan dat onze omgang met dieren onhoudbaar is. Drie op de vier nieuwe of opkomende infectieziekten bij mensen zijn afkomstig van dieren, zo meldt het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention. MERS, SARS, de varkens- en vogelgriep en het huidige coronavirus vinden allen hun oorsprong in dieren. Het zijn zoönosen: infectieziekten die van dieren op mensen zijn overgegaan.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Korte documentaire over zoönosen en de oorzaken daarvan.

De meeste zoönosen worden overgedragen als gevolg van consumptie van dieren: fokkers en slachters hebben intensief contact met dieren en kunnen via lichaamssappen van geïnfecteerde dieren worden besmet. Ook het eten van besmet vlees kan tot besmetting leiden. Dit keer was het eten, slachten en verhandelen van wilde dieren op de markt in Wuhan de bron. In China is de consumptie van wilde dieren daarom inmiddels verboden en zijn al zo’n twintigduizend wildedierenboerderijen gesloten. Maar ook in Europa en andere werelddelen is de markt voor gefokte exotische dieren enorm. Hoewel wetenschappers al jaren waarschuwen dat deze handel levensgevaarlijk is, is die nog steeds toegestaan.

Naast deze wilde-dieren-industrie werkt ook de intensieve veehouderij dierziekten in de hand. Daarin leven grote aantallen dieren bij elkaar, die als gevolg van het fokbeleid genetisch weinig van elkaar verschillen en vaak verzwakt zijn door de stressvolle omstandigheden. Al die miljarden kippen, varkens, geiten en koeien zijn een doorgeefluik van virussen die voor mensen gevaarlijk kunnen zijn.

Dat deze ziekten een groot gevaar vormen voor de volksgezondheid is al jaren bekend. En het aantal naar de mens overdraagbare dierziekten 'neemt ongekend toe', zoals de Wereldvoedselorganisatie waarschuwt. Toch hebben voorgaande uitbraken niet geleid tot het aanpakken van de achterliggende oorzaak. Bij eerdere crises waren alle pijlen gericht op het beperken van de gevolgen, om vervolgens terug te keren naar 'business as usual'. Ook nu wordt nauwelijks gesproken over de oorzaken en het voorkomen van volgende uitbraken, die volgens virologen nóg ernstiger kunnen zijn.

De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een aanpak bij de bron in plaats van symptoombestrijding. "Mensen worden ziek door de grootschalige, intensieve manier waarop we dieren houden en de wereld over slepen. Dat is een tikkende tijdbom, als we niet stoppen met de intensieve, mondiale handel in dieren, kunnen ziektes als het coronavirus steeds weer de kop opsteken", aldus Partij voor de Dieren Tweede Kamerlid Eva van Esch.