Britse Animal Welfare Party blij met de verkie­zings­uitslag


13 juni 2017

Op 8 juni deed de Britse partij voor de dieren, Animal Welfare Party (AWP), mee aan de parlementaire verkiezingen. De partij heeft geen zetel kunnen bemachtigen, maar is gezien de politieke omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk toch blij met de uitslag. De partij heeft een strategische keuze gemaakt om mee te doen in vier kiesdistricten: Maidenhead, Hackney South & Shoreditch, Lewisham Deptford en Hackney North & Stoke Newington. De uitslag laat een stijging in het aantal stemmen zien vergeleken met de laatste verkiezingen in 2015.

De leider van de partij, Vanessa Hudson, zei na afloop van de verkiezingen: “We zijn verheugd over de verkiezingsresultaten, gezien de aard van de verkiezingen en de druk die door de meeste kleine partijen werd gevoeld – een druk die de AWP niet voelde. Heel veel dank aan iedereen die op de AWP heeft gestemd, onze leden en supporters!”

AWP bij een stembureau

Het oude Britse kiesstelsel maakt het bijna onmogelijk voor nieuwe en kleinere partijen om een zetel in het Britse Lagerhuis te verwerven. Het Verenigd Koninkrijk telt 650 kiesdistricten die elk een parlementslid leveren. In zo’n district telt alleen de winnaar, degene die in dat district de meeste stemmen behaalt. Ook al krijgen kleine en nieuwe partijen veel stemmen, ze zien dat niet vertaald in zetels omdat ze dikwijls niet de grootste worden. Daarom gaan veel stemmen verloren en wordt de kiezer minder geprikkeld om op een kleinere partij te stemmen. Daarbij komt dat deze verkiezingen volledig in het teken stonden van de strijd tussen aan de ene kant de huidige premier Theresa May en haar Conservatieve Partij, en aan de andere kant Jeremy Corbyn en zijn Arbeiderspartij. Dit maakte het voor de Animale Welfare Party nog moeilijker om een plek in het Lagerhuis te veroveren.

On 8 June, the British Animal Welfare Party (AWP) entered the 2017 General Election. Despite having gained no seats, the party was still happy with the results given the political situation in the United Kingdom. AWP made the strategic choice to participate in four constituencies: Maidenhead, Hackney South and Shoreditch, Hackney North and Stoke Newington, and Lewisham Deptford. The results have shown an increase in the number of votes in comparison to the previous election in 2015.

After the election, party leader Vanessa Hudson stated: “We are delighted with the results, given the nature of the election and the squeeze felt by most small parties – a squeeze not felt by AWP. Huge huge huge thanks to all who voted for AWP, our members and supporters!”

AWP at polling station

Britain’s old-fashioned electoral system makes it virtually impossible for new and small parties to gain a seat in the House of Commons. There are 650 constituencies in the United Kingdom, each electing a single Member of Parliament. Only the winner of a constituency, the one with the most votes, counts. As new and small parties are often not the largest parties, despite getting many votes, they do not gain any seats in the House of Commons. This way, many votes are lost and voters have less incentive to vote for small parties. In addition, this General Election has been dominated by the battle between Prime Minister Theresa May and her Conservative Party on the one hand, and Jeremy Corbyn and his Labour Party on the other. This has made it even harder for the Animal Welfare Party to gain seats in the House of Commons.