Doorbraak: Java-apen uit labo­ra­torium terug bij Stichting AAP


27 juni 2016

De vijf Java-apen, die in 2014 in de Rotterdamse haven in beslag zijn genomen, zijn teruggebracht naar Stichting AAP. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan de aangenomen motie van Frank Wassenberg. In februari besloot het ministerie van Economische Zaken de dieren te verhuizen van Stichting Aap naar het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk, tot ongenoegen van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Java aap_©istochphoto.com_ kasane kasane

In 2014 werden op een schip uit Maleisië vijf Java-apen ontdekt, die als verstekeling op het schip hadden meegevaren. De dieren zijn na de ontdekking eerst anderhalf jaar lang door Stichting AAP opgevangen en verzorgd. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) bleef eigenaar van de apen en besloot in februari de apen bij het apenlaboratorium BPRC in Rijswijk onder te brengen. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg vond dit een onverstandig besluit. Hij noemde het BPRC indertijd “echt de allerlaatste plek waar je deze apen naar toe moet willen sturen.” Zijn motie om de apen permanent onder te brengen bij de stichting AAP werd gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.

Wassenberg is verheugd over het feit dat de apen vandaag naar Stichting AAP zijn teruggebracht: “Stichting AAP heeft anderhalf jaar voor deze apen gezorgd. Ze zijn daar in goede handen. Ik ben blij dat ze nu definitief kunnen blijven.

The five Java monkeys confiscated on the port of Rotterdam in 2014 have been taken back to the Dutch monkey foundation AAP, following an adoption motion proposed by Frank Wassenberg. Last February, the Ministry of Economic Affairs decided to move the animals from the AAP foundation to the Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk, to the displeasure of a majority of the MPs.

Java aap_©istochphoto.com_ kasane kasane

In 2014, five Java monkeys were discovered as stowaways on a ship from Malaysia. The animals were first brought to the AAP foundation, where they were nursed and taken care of in the following eighteen months. The Ministry of Economic Affairs was responsible for the monkeys and in February decided to send them to the Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. According to Party for the Animals MP Frank Wassenberg, this was an unwise decision. He called the BPRC “the very last place we should want to send these monkeys”. His motion to place the monkeys with the AAP foundation on a permanent basis was supported by a majority in the Lower House.

Wassenberg welcomes the fact that on 20 June, the monkeys were brought back to the AAP foundation: “The AAP foundation has looked after these monkeys for eighteen months. I am pleased that they will now be able to stay with AAP permanently, where they are in good hands.