Austra­lische Animal Justice Party start politiek aanval op eenden­jacht


16 januari 2019

Last week, the Australian state of Victoria announced that it will permit a new duck shooting season. The Animal Justice Party (AJP) recently won its first seat in the Upper House of Victoria and now wishes to use that political influence to immediately put an end to the cruel hunting of ducks. Andy Meddick, recently elected AJP representative in the Upper House: “The government again chooses the interests of hunters and leaves thousands of threatened birds to suffer. As the first people’s representative on behalf of the AJP in Victoria, I will be determined more than ever to stop duck hunting.”


AJP campaign against duck hunting

The Australian wetlands in Victoria – a collection of swamps, lakes and islets – are known as an oasis of rest and a bird’s paradise. But every year the peace is disrupted by duck hunting. Ducks are increasingly threatened by climate change and water exhaustion due to agriculture. The annual duck hunting is making it even more difficult for birds. Duck hunting was already banned in three other Australian states, but the state of Victoria maintained it under the pretext of tradition. However, figures show that only 0.4% of the population still participates in duck hunting and that the vast majority of the population wants hunting to be banned.

Andy Meddick, recently elected as representative of the Animal Justice Party (AJP) in the Victorian Upper House is now launching the attack against the government’s decision: “I am beyond appalled with this decision. Overwhelmingly the majority of Victorians want to see an end to this cruel, so-called “sport”. Endangered species are shot and killed and it creates environmental damage on a massive scale. Calling a duck shooting season under drought conditions is an irresponsible and reckless move. I promise to do everything in my power to hold the government to account and like every other year I will join rescue teams on the wetlands for the opening weekend of the shooting season and throughout the season.”

Hunting supervision
under the influence of the hunting lobby


Protesters in front of the office of Victoria’s prime minister with some discarded items and victims of the 2018 duck hunting.

Thousands of ducks are shot dead every year. An estimated average of 50,000 birds are wounded every year and have to suffer for days before they die. A damning report from 2018 showed that hunters frequently break the law, but that the Game Management Authority, the responsible supervisor, fails to do something about it. The supervisor does not only lack an effective overview and means, but they also have a conflict of interests: the supervisor has close connections with the hunting lobby. Wetlands are destroyed and hunting laws are breached.

Meddick: “The Pegasus report showed that GMA is far too close and far too comfy with the hunting lobby. GMA must be disbanded and the government must ban duck hunting in Victoria.“

De Australische staat Victoria heeft vorige week aangekondigd een nieuw jachtseizoen op eenden toe te staan. De Animal Justice Party (AJP) heeft recentelijk haar eerste zetel in het Hogerhuis van Victoria veroverd en wil die politieke invloed nu gebruiken om per direct een einde te maken aan de wrede jacht op eenden. Andy Meddick, pas verkozen AJP-vertegenwoordiger in het Hogerhuis: “De regering kiest opnieuw voor jagersbelangen en laat duizenden bedreigde vogels lijden. Als eerste volksvertegenwoordiger namens de AJP in Victoria, ben ik meer dan ooit vastberaden om de eendenjacht te stoppen.”


AJP campagne tegen eendenjacht

De Australische wetlands in Victoria – een verzameling van moerassen, meertjes en eilandjes – staan bekend als een oase van rust en een paradijs voor vogels. Elk jaar wordt de rust echter verstoord door de jacht op eenden. De eenden worden steeds meer bedreigd door klimaatverandering en wateruitputting door onder andere landbouw. De jaarlijkse eendenjacht maakt het de vogels nog moeilijker. Eendenjacht is al verboden in drie andere Australische staten, maar de staat Victoria houdt de jacht in stand onder het mom van traditie. De cijfers laten echter zien dat slechts 0,4% van de bevolking nog meedoet aan de eendenjacht en dat de overgrote meerderheid van de bevolking wil dat de jacht wordt verboden.

Andy Meddick, net verkozen als volksvertegenwoordiger namens de Animal Justice Party (AJP) in het Victoriaanse Hogerhuis, gaat nu volop in de aanval tegen het besluit van de regering: “Ik ben zeer ontdaan over dit besluit. De overgrote meerderheid van de bevolking van Victoria wil dat deze wrede zogenaamde “sport” tot een einde komt. Bedreigde diersoorten worden geschoten en gedood, wat op grote schaal schade aan het milieu veroorzaakt. Het jachtseizoen op eenden openen terwijl het zo droog is, is een onverantwoorde en roekeloze actie. Ik beloof dat ik alles in mijn macht zal doen om de regering verantwoordelijk te houden en om het jaar zal ik me bij de reddingsteams aansluiten als het jachtseizoen in de wetlands wordt geopend en daarna.”

Jachttoezicht
onder invloed van jagerslobby


Actievoerders voor het kantoor van de premier van Victoria met enkele van de afgedankte items en slachtoffers van de eendenjacht van 2018

Duizenden eenden worden elk jaar afgeschoten. Naar schatting raken elk jaar 50.000 vogels gewond en kunnen dagenlang lijden voordat ze sterven. Een vernietigend rapport uit 2018 liet zien dat jagers regelmatig de wet overtreden, maar dat de Game Management Authority, de verantwoordelijke toezichthouder, faalt om in te grijpen. Het ontbreekt de toezichthouder niet alleen aan effectief overzicht en middelen, maar er is ook sprake van belangenverstrengeling: de toezichthouder heeft nauwe banden met de jagerslobby. Zo worden wetlands vernietigd en jachtwetten verbroken.

Meddick: “Het Pegasus-rapport wees uit dat de GMA veel te nauw betrokken is en veel te dicht bij de jachtlobby staat. De GMA moet worden opgeheven en de regering moet de eendenjacht in Victoria verbieden.”