Worldlog Marianne Thieme 9. listopada 2018


10 listopada 2018

This year was the tenth time in a row we used Prinsjesdag, the most important political event in the Netherlands, to make a political statement. On Prinsjesdag, which is held every year on the third Tuesday of September, the Dutch government presents its plans for the upcoming parliamentary year. It’s customary for participants to dress in suits and fancy dresses on this day, but we want our outfits to also carry an important message.


Marianne in her ‘Vegetarian Meat Dress’ on Prinsjesdag. The dress was designed by Yasmina Ajbilou, who focuses on zero waste fashion.

I wore a dress carrying all imaginable names of vegan and vegetarian meat products currently on the market in Europe – now that I was still allowed to. Worldwide, lobbyists for the meat industry are looking for ways to remove plant-based meat substitutes from the market or make the names of the products illegal. The last convulsions of the meat industry, which clearly feels the market of cruelty-free products breathing down its neck.

The waistband of the dress carries the name of our new documentary, Powerplant. And I can hereby tell you that filming has been completed! The documentary is about the transition to a plant-based and animal-friendly society and will be released at the beginning of 2019. Around the same time, my new book on idealistic politics will be published. I cannot wait to share all this with you!

After Prinsjesdag, the state budget was discussed in the Dutch Lower House. The government’s explanatory notes on the budget, mainly consisting of self-satisfied political propaganda, proved a missed opportunity. The government congratulated itself on irrelevant figures while passing down the truly important matters, such as a strong and honest environmental policy, to other parties. Why not use the tax reform to give carbon emission its real price? Why not use the VAT increase to make sustainable consumption cheaper and non-sustainable consumption more expensive? Instead of having large companies pay to make the Netherlands sustainable, it is now mainly the citizens that are forced to cover the costs.

Our government has passed down the bill to our children and grandchildren. It has made sustainability the responsibility of companies and social organisations, and it has shied away from legal sanctions. It has been three years since Paris, and we are still making our decisions together with companies, gradually losing sight of our goals. Allowing large companies to take part in the decision-making on laws and regulations that might well increase their costs is never going to work; just as you would not allow an offender to decide on the severity of their own punishment. The same goes for agricultural policies.

Agriculture, specifically livestock farming, is facing major problems: agricultural toxins, ammonia, particular matter, soil contamination, animal suffering, food scandals. More and more experts are saying we will not achieve our climate targets unless we radically reduce livestock numbers, which inevitably means a reduction of the consumption of animal products. And the longer we wait, the more difficult and more expensive it will be for farmers to make the transition. But what does the government do? It continues to seek its salvation in so-called innovation, allowing every opportunity for further intensification and expansion. The subject of reducing livestock numbers is carefully avoided. Narrow economic interests weigh more heavily than human and animal welfare.


Pictures of animal rights protests in Turkey and Ukraine

It is so good to see that, despite the meat industry lobbyists, the animal rights movement is growing on a global scale. For example, a march for animals was organised by Ukrainian animal rights organisation UAnimals in 20 different Ukrainian cities. It was a huge success: in the capital Kiev alone, more than 6,000 people joined the march. On Buyukada, the largest island of Turkey, a protest was organised against animal suffering and the tourist horse-drawn carriages. Last Sunday, many people participated in a Vegan March in Istanbul in order to raise awareness about the great injustice we inflict on animals.

Our sister parties are also very successful. Thanks to our Spanish sister party PACMA, 100,000 people in Madrid took to the streets to demonstrate against the cruel practice of bullfighting. Last week, our Portuguese sister party PAN ensured that the tax exemption for bullfighters will most likely be abolished. As of next year, bullfighters will have to pay taxes just like any other citizen. An important step towards a ban on bullfighting in Portugal.


On World Animal Day, the Party for the Animals draws attention to the farm fires killing hundreds of thousands of animals every year

Last week it was World Animal Day. In several cities in the Netherlands, the Party for the Animals drew attention to the hundreds of thousands of animals burnt alive each year in farm fires. The reason that this is still happening in the Netherlands is purely a political one: a majority of the Lower House systematically votes against stricter fire safety regulations. At the moment, toilet paper is better protected from fire than animals. Unbelievable.

The future is plant-based, and this vegan woman of 96 knows it. An inspiration to us all.

Kind regards,

Marianne

Deseti put za redom koristili smo najvažniju političku tradiciju Nizozemske, Prinsjesdag, da iznesemo izjavu. Na Prinsjesdagu (dan proračuna svakog trećeg utorak u rujnu) nizozemska vlada predstavlja svoje planove za sljedeću parlamentarnu godinu. Tada je uobičajeno da se svi pojavljuju u lijepim haljinama i odijelima. Mi odabiremo odjeću s važnom porukom.


Marianne u njezinoj ‘Vega Meso Haljini’ tijekom Prinsjesdaga. Haljinu je dizajnirala Yasmina Ajbilou, koja se usredotočuje na modu bez otpada.

Nosila sam haljinu koja je bila opremljena svim zamislivim imenima veganskih i vegetarijanskih mesnih proizvoda koji su trenutno dostupni kod različitih dobavljača širom Europe. Dok je još moguće. Budući da svjetski lobisti iz mesne industrije pozivaju da se biljni zamjenski proizvodi za meso remete ili njihovo imenovanje kriminalizira. Posljednji trzaji mesne industrije, koja jasno osjeća vrući dah proizvoda bez patnje životinja na vratu.

Na pojasu haljine naziv je našeg novog dokumentarca: Powerplant. I mogu javiti da su snimke za Powerplant upravo završene. Dokumentarac se radi o prijelazu na više biljno društvo prihvatljivo za životinje i pojavljuje se početkom 2019. Tada će moja nova knjiga o idealističkoj politici biti na policama. Ne mogu čekati da vam to sve pokažem!

Nakon Prinsjesdaga, Državni proračun bio je obrađen u Zastupničkom domu. Vladino objašnjenje proračuna uglavnom je bila samozadovoljna politička propaganda i prije svega propuštena prilika. Vlada čestita sebi beznačajnim brojkama i odbacuje ono što je doista važno, a to je jaka i poštena politika zaštite okoliša. Zašto ne upotrijebiti poreznu reformu kako bi emisije CO2 dobile svoju stvarnu cijenu? Zašto ne koristiti povećanje PDV-a kako bi održiva potrošnja bila jeftinija i neodrživa potrošnja bila skuplja? Umjesto da velika korporacija plati da bi Nizozemska bila održivija, sada se pogotovo građanima nameću troškovi.


Vlada prenosi račun našoj djeci i unučadima. Ostavlja odgovornost za održivost kod poduzeća i organizacija civilnog društva i odstupa od pravnih sankcija. Zbog toga, tri godine nakon Pariza, još uvijek smo u procesu polderiranja i ciljevi se sve više udaljavaju. Velikim tvrtkama dopustiti da donose odluke o zakonima i propisima koji povećavaju njihove troškove, neće moći: ne dopušta se ni počinitelju da odlučiva o visini njegove kazne. Isto vrijedi i za poljoprivrednu politiku.

Poljoprivreda i stočarstvo posebno, se suočava s velikim problemima: pesticidi, amonijak, čestica, zagađenje tla, patnja životinja i prehrambeni skandali. Sve više stručnjaka tvrdi da ne možemo postići klimatske ciljeve bez radikalnog smanjenja goveda. Stoga je neophodno ograničenje potrošnje životinjskih proizvoda. Što više čekamo, sve teže i skuplje postaje poljoprivrednicima da se prebace. Što Vlada radi? Nastavlja tražiti utočište u takozvanoj inovaciji i ostavlja prostor za daljnjo intenziviranje i proširenje. Smanjenje goveda pomno se izbjegava. Kratkoročni ekonomski interesi nadilaze dobrobit životinja i ljudi.


Fotografije prosvjeda za prava životinja u Turskoj i Ukrajini

Lijepo je vidjeti da se pokret za prava životinja sve više širi unatoč lobija mesne industrije. Na primjer, ukrajinska organizacija za prava životinja UAnimals organizirala je marš za životinje u 20 ukrajinskih gradova. Veliki uspjeh: više od 6.000 ljudi bilo je uključeno u glavnom gradu Kijevu. Također na Buyukadi, najvećem turskom otoku, održan je prosvjed protiv patnje životinja i (turističkih) konjskih vozila. Prošle nedjelje mnogi su u Istanbulu sudjelovali u Vegan Mars, kako bi privukli pozornost na veliku nepravdu koju činimo životinjama.

Naše sestrinske stranke također postižu uspjehe. Na primjer, naša španjolska sestrinska stranka PACMA je opet digla 100.000 ljudi na noge u Madridu kako bi prosvjedovali protiv okrutnih borba s bikovima. Naša portugalska sestrinska stranka PAN prošlog tjedna je omogućila da se porezno oslobođenje za toreadore najvjerojatnije ukine. Toreadori bi trebali početi plaćati poreze kao i svaki drugi građanin od iduće godine. Važan korak ka zabrani borbe s bikovima u Portugalu.


Stranka za životinje traži pozornost na Svjetski dan životinja za stotine tisuća životinja koje svake godine ginu u požaru

Prošli je tjedan bio Svjetski dan životinja. Stranka za životinje zatražila je pozornost na različitim mjestima u Nizozemskoj za stotine tisuća životinja koje svake godine žive izgorijevaju u požaru. Da se ovo još uvijek događa u Nizozemskoj čisti je politički izbor: većina Zastupničkog doma stalno glasuje protiv strožih propisa za zaštitu od požara. Sada je toaletni papir u Nizozemskoj bolje zaštićen od požara nego životinje. Neshvatljivo.

Budućnost je biljna. Ova veganska žena od 96 godina to također zna. Lijepa inspiracija za sve nas.

Pozdrav!

Marianne