Worldlog Marianne Thieme 9 octombrie 2018


10 octombrie 2018

This year was the tenth time in a row we used Prinsjesdag, the most important political event in the Netherlands, to make a political statement. On Prinsjesdag, which is held every year on the third Tuesday of September, the Dutch government presents its plans for the upcoming parliamentary year. It’s customary for participants to dress in suits and fancy dresses on this day, but we want our outfits to also carry an important message.


Marianne in her ‘Vegetarian Meat Dress’ on Prinsjesdag. The dress was designed by Yasmina Ajbilou, who focuses on zero waste fashion.

I wore a dress carrying all imaginable names of vegan and vegetarian meat products currently on the market in Europe – now that I was still allowed to. Worldwide, lobbyists for the meat industry are looking for ways to remove plant-based meat substitutes from the market or make the names of the products illegal. The last convulsions of the meat industry, which clearly feels the market of cruelty-free products breathing down its neck.

The waistband of the dress carries the name of our new documentary, Powerplant. And I can hereby tell you that filming has been completed! The documentary is about the transition to a plant-based and animal-friendly society and will be released at the beginning of 2019. Around the same time, my new book on idealistic politics will be published. I cannot wait to share all this with you!

After Prinsjesdag, the state budget was discussed in the Dutch Lower House. The government’s explanatory notes on the budget, mainly consisting of self-satisfied political propaganda, proved a missed opportunity. The government congratulated itself on irrelevant figures while passing down the truly important matters, such as a strong and honest environmental policy, to other parties. Why not use the tax reform to give carbon emission its real price? Why not use the VAT increase to make sustainable consumption cheaper and non-sustainable consumption more expensive? Instead of having large companies pay to make the Netherlands sustainable, it is now mainly the citizens that are forced to cover the costs.

Our government has passed down the bill to our children and grandchildren. It has made sustainability the responsibility of companies and social organisations, and it has shied away from legal sanctions. It has been three years since Paris, and we are still making our decisions together with companies, gradually losing sight of our goals. Allowing large companies to take part in the decision-making on laws and regulations that might well increase their costs is never going to work; just as you would not allow an offender to decide on the severity of their own punishment. The same goes for agricultural policies.

Agriculture, specifically livestock farming, is facing major problems: agricultural toxins, ammonia, particular matter, soil contamination, animal suffering, food scandals. More and more experts are saying we will not achieve our climate targets unless we radically reduce livestock numbers, which inevitably means a reduction of the consumption of animal products. And the longer we wait, the more difficult and more expensive it will be for farmers to make the transition. But what does the government do? It continues to seek its salvation in so-called innovation, allowing every opportunity for further intensification and expansion. The subject of reducing livestock numbers is carefully avoided. Narrow economic interests weigh more heavily than human and animal welfare.


Pictures of animal rights protests in Turkey and Ukraine

It is so good to see that, despite the meat industry lobbyists, the animal rights movement is growing on a global scale. For example, a march for animals was organised by Ukrainian animal rights organisation UAnimals in 20 different Ukrainian cities. It was a huge success: in the capital Kiev alone, more than 6,000 people joined the march. On Buyukada, the largest island of Turkey, a protest was organised against animal suffering and the tourist horse-drawn carriages. Last Sunday, many people participated in a Vegan March in Istanbul in order to raise awareness about the great injustice we inflict on animals.

Our sister parties are also very successful. Thanks to our Spanish sister party PACMA, 100,000 people in Madrid took to the streets to demonstrate against the cruel practice of bullfighting. Last week, our Portuguese sister party PAN ensured that the tax exemption for bullfighters will most likely be abolished. As of next year, bullfighters will have to pay taxes just like any other citizen. An important step towards a ban on bullfighting in Portugal.


On World Animal Day, the Party for the Animals draws attention to the farm fires killing hundreds of thousands of animals every year

Last week it was World Animal Day. In several cities in the Netherlands, the Party for the Animals drew attention to the hundreds of thousands of animals burnt alive each year in farm fires. The reason that this is still happening in the Netherlands is purely a political one: a majority of the Lower House systematically votes against stricter fire safety regulations. At the moment, toilet paper is better protected from fire than animals. Unbelievable.

The future is plant-based, and this vegan woman of 96 knows it. An inspiration to us all.

Kind regards,

Marianne

Pentru a zecea oară la rând, am făcut o declarație cu ocazia celei mai importante tradiții politice din Țările de Jos, Deschiderea Parlamentului (Prinsjesdag). În această zi (a treia zi de marți din septembrie), guvernul neerlandez își prezintă planurile pentru următorul an parlamentar. Se obișnuiește ca toată lumea să poarte rochii și costume frumoase. Noi am ales ținute care transmit un mesaj important.


Marianne în „rochia sa de carne vegan”. Rochia a fost creată de Yasmina Ajbilou care se specializează în modă „zero-waste”.

Am purtat o rochie prevăzută cu toate denumirile posibile ale produselor din carne vegane și vegetariene, așa cum sunt ele disponibile de la diferiți furnizori din Europa. În prezent încă se poate. Dar la nivel global, grupurile de interese din industria cărnii încearcă să obstrucționeze produsele vegetale de substituție a cărnii, sau încearcă să scoată în afara legii denumirea lor. Acestea sunt ultimele reminiscențe ale industriei cărnii, care resimte cu siguranță impactul produselor obținute fără suferința animalelor.

Pe cureaua rochiei a fost inscripționată denumirea noului nostru documentar: Powerplant. Și pot să vă spun că filmările pentru Powerplant tocmai ce s-au încheiat! Documentarul vorbește despre tranziția către o societate mai vegetariană și mai prielnică animalelor, și va fi lansat la începutul anului 2019. Mai apoi noua mea carte despre politica idealistă se va găsi pe rafturi. Abia aștept să vi le prezint!

După Deschiderea Parlamentului a fost discutat bugetul național la Camera Deputaților. Comentariile guvernului asupra bugetului au constat, în mare, într-o propagandă politică și mai presus de toate a fost o oportunitate ratată. Guvernul se autofelicită cu ajutorul unor statistici irelevante și ignoră ceea ce este cu adevărat important, și anume o politică a mediului puternică și onestă. De ce să nu folosim reforma fiscală pentru a reflecta adevăratul preț al emisiilor CO2? De ce să nu folosim majorarea TVA-ului pentru a ieftini consumul sustenabil și a scumpi consumul nesustenabil? Nu marile companii, ci cetățenii plătesc acum costurile pentru transformarea Țărilor de Jos într-o societate mai sustenabilă.

Guvernul lasă responsabilitatea pe umerii copiilor și nepoților noștri, și lasă grija pentru sustenabilitate pe umerii comunității de afaceri și a organizațiilor sociale și ezită să-și asume sancțiunile legale. Au trecut trei ani de la Convenția de la Paris și noi suntem din ce în ce mai departe de atingerea obiectivelor. Nu este o soluție să lăsăm marile companii să decidă asupra legilor și reglementărilor care le-ar majora costurile: nu poți permite făptașului să decidă asupra pedepsei sale. Același lucru se aplică și politicii agricole.

Industria agricolă, în special creșterea animalelor, se confruntă cu probleme majore: otrava agricolă, amoniacul, particulele fine, poluarea solului, suferința animalelor și scandalurile privind alimentele. Din ce în ce mai mulți experți spun că nu vom atinge obiectivele climatice dacă nu reducem drastic numărul de animale domestice crescute în gospodării. De aceea este necesară o restricție a consumului alimentelor de proveniență animală. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât mai dificil și mai costisitor va fi pentru fermieri să facă tranziția. Ce face guvernul? Continuă să-și caute calea de scăpare în așa-numita inovație și va oferi ocazii nenumărate pentru intensificare și agravare. Se evită cu orice preț micșorarea șeptelului. Interesele economice pe termen scurt par a fi mai importante decât bunăstarea animalelor și a oamenilor.


Fotografii de la protestele pentru drepturile animalelor din Turcia și Ucraina

Este frumos să vedem că în ciuda lobby-ului din industria cărnii, mișcarea pentru drepturile animalelor este în creștere la nivel global. UAnimals, organizația ucraineană pentru drepturile animalelor, a organizat un marș pentru animale în 20 de orașe din Ucraina. Un mare succes: doar în capitala Kiev au participat peste 6000 de persoane. Și în Buyukada, cea mai mare insulă din Turcia, a avut loc un protest împotriva suferinței animalelor și a trăsurilor trase de cai (turistice). Multe persoane au participat duminica trecută la Marșul Vegan, cu scopul de a atrage atenția asupra marii nedreptăți pe care o cauzăm animalelor.

Partidele noastre soră se bucură de asemenea de succese. De exemplu, partidul nostru soră din Spania – PACMA, a strâns din nou 100.000 de oameni în Madrid la protestul împotriva coridelor. Săptămâna trecută, partidul nostru soră din Portugalia – PAN s-a asigurat că scutirea fiscală pentru toreadori va fi cel mai probabil eliminată. Începând cu anul următor, toreadorii vor plăti taxe ca orice alt cetățean. Acesta este un pas important către interzicerea coridelor în Portugalia.


De Ziua internațională a animalelor, Partidul pentru Animale atrage atenția asupra sutelor de mii de animale care mor în fiecare an ca urmare a incendiilor din grajduri

Săptămâna trecută a fost Ziua internațională a animalelor. Partidul pentru Animale a atras atenția în mai multe locuri din țară asupra sutelor de mii de animale care mor arse de vii în fiecare an ca urmare a incendiilor din grajduri. Faptul că astfel de lucruri încă se întâmplă în Țările de Jos este pur și simplu o alegere politică: majoritatea Camerei Deputaților votează împotriva unor reguli mai stricte de siguranță împotriva incendiilor. În prezent, hârtia igienică este mai bine protejată împotriva incendiilor decât animalele. Este de neînțeles.

Viitorul este vegetarian. Această femeie vegană în vârstă de 96 de ani știe acest lucru. O bună inspirație pentru noi toți.

Salutări!

Marianne