Stranka za životinje: ukini prelov i milijarde eura europskih subvencija za mega plovila


3 prosinca 2019

Stranka za životinje osuđuje ribarsku politiku nizozemske vlade. Istraživanja organizacija za prirodu pokazuju da u gotovo polovici slučajeva (48%) Nizozemska postavlja kvote za ribu iznad održive granice koju su utvrdili znanstvenici. To znači da se strukturno ulovi previše ribe i da se populacije ne mogu oporaviti.

Europska europarlamentarka Stranke za životinje Anja Hazekamp na akciji Compassion in World Farming u Europskom parlamentu, traži pozornost za masovnu patnju riba.

Član Zastupničkog doma Stranke za životinje Frank Wassenberg poziva vladu da se usprotivi europskim subvencijama ribolova za mega plovila. Te štetne subvencije u iznosu od milijun eura u sukobu su sa sporazumima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i ciljevima UN-a za održivi razvoj. Stranka za životinje također želi da vlada odustane od izuzetka za smanjenje ulova bakalara kao usputni lov.

"Ministar mora odmah zaustaviti strukturni prelov i staviti zdravlje morskog ekosustava u središte ribarstvene politike", kaže Wassenberg. "Riblje zalihe u europskim vodama ozbiljno su ugrožene u njihovom preživljavanju zbog strukturnog prelova. Prekomjerni ribolov ugrožava cijeli morski ekosustav, jer mnoge druge životinje ovise o ribama za svoju hranu. Uz to, u mreže se ulove ranjive maloljetnice poput vrlo ugroženog bakalara, ali i morski sisari, morski psi i rake.

"U prosincu 2019. održat će se pregovori između europskih ministara ribarstva kako bi se utvrdilo koliko ribe države članice Europske Unije mogu uloviti 2020. godine. U Europi je prethodno dogovoreno da sve kvote za ribu moraju biti na održivoj razini ulova najkasnije do 1. siječnja 2020. godine. Nadležna nizozemska ministrica više puta je nagovijestila da podržava cilj održivosti, ali ne postupa u skladu s tim. Kratkoročni ekonomski interesi sektora stalno prevladavaju.

Stranka za životinje želi od ministrice znati kakve će biti posljedice ako Nizozemska 1. siječnja 2020. ne postigne taj cilj. Također bi trebala napraviti plan za saniranje ribolovnog sektora putem financijske naknade i ukinuti milijune eura europskih subvencija za mega plovila od, među ostalog, nizozemskih tvrtki. Ovo je potrebno kako bi se morskom ekosustavu pružila prilika za oporavak.

Naši stavovi

Bioraznolikost