Izbori


Izbori su, naravno, vrlo važni za političke stranke za životinje. Svaki izbor nudi našem međunarodnom pokretu šansu da stekne snažnije političko predstavljanje i tako napravi još više pozitivnih razlika za životinje, ljude i naš planet. U nastavku ćete naći više informacija i pregled vijesti o raznim izborima na kojima su stranke za prava životinja sudjelovale u cijelom svijetu.

Europski izbori

Stranke koje se bave pravima životinja dijele temeljno načelo da interese najslabijih treba štititi od prava najjačih. Ovdje se služe interesi ljudi i životinja. Bolja politička zastupljenost životinja u Europskom parlamentu važna je u borbi za prava životinja i održivu budućnost. Da bi se to postiglo, stranke životinja blisko surađuju na europskim parlamentarnim izborima.

Kako bismo podržali europsku izbornu kampanju sedam europskih stranaka za životinje 2019. godine, napravili smo ovaj video:

Morate prihvatiti kolačiće prije nego što možete pogledati ovaj video

Godine 2019. naša skupina europskih stranaka za prava životinja i naš planet porasla je sa sedam na jedanaest stranaka. Te stranke su pripremile zajednički manifest za europske izbore: Animal Politics EU Zajedno su napravili i ovaj spot za kampanju za bolje predstavljanje dobrobiti životinja, ljudi i našeg planeta u Europskom parlamentu:

Morate prihvatiti kolačiće prije nego što možete pogledati ovaj video

Za informacije i inspiraciju, neki od izbornih programa nizozemske Stranke za životinje prevedeni su na engleski:

Povezano

Vijesti