Worldlog Week 17 – 2009


24 april 2009

Afgelopen weken ontving ik mails uit verschillende delen van de wereld van mensen die geïnspireerd zijn door ons Worldlog en die niet kunnen wachten tot ze zelf aan de slag kunnen met een partij voor de dieren in eigen land.

In sommige gevallen geven ze aan dat het kiesstelsel in hun land zich eigenlijk niet goed leent voor een partij voor de dieren, omdat er een hoge kiesdrempel is. Of dat de situatie m.b.t maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van de rechten van dieren een heel andere is dan in Nederland.

Vandaag wil ik je graag een aantal handvatten aanreiken waarmee je deze week nog aan de slag zou kunnen als je wilt.

Realiseer je om te beginnen dat alleen de fysieke oprichting van een partij voor de dieren al heel veel mensen aan het denken zal zetten, omdat ze er niet aan gewend zijn dat politieke partijen op zouden kunnen komen voor een andere soort dan de mens.

Wat je nodig hebt is in elk geval een hechte groep van geestverwanten die allen op dezelfde wijze denken over dierenwelzijn en dierenrechten.

Een goede start daartoe is het organiseren van eetavonden met potlucks. Je probeert via internet meetups te organiseren voor mensen die op willen komen voor dieren, natuur en milieu en dat tijdens een gezamenlijke maaltijd willen bespreken. Je kunt dat doen via het potluck model waarbij alle uitgenodigden tevoren klaargemaakte vegetarische gerechten meenemen en met elkaar delen (erg inspirerend!) of via het benefietmodel waarbij enkele mensen een maaltijd bereiden en anderen uitnodigen tegen een vergoeding voor de maaltijd, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het nieuwe partij initiatief. Een goed model om dit soort bijeenkomsten te organiseren vind je op hier.

Tijdens de bijeenkomst kun je verschillende activiteiten organiseren. Je kunt een discussie houden over de huidige politieke situatie ten aanzien van dierenrechten of gezamenlijk de film 'Meat the Truth' bekijken (te bestellen via amazon.com) en bediscussiëren.

Je zult al snel merken dat er herkenning ontstaat bij een aantal deelnemers van dit soort avonden en de zin om samen de oprichting van een partij voor de dieren ter hand te nemen.

Zorg dat er niet in onmogelijkheden gedacht wordt! Vaak worden er lastige eisen gesteld, in de zin van grote aantallen ondersteuningsverklaringen of borgsommen, maar mijn ervaring is dat die barrières zeer te overwinnen zijn wanneer je overtuigd bent van de noodzaak van het initiatief. Groot denken leidt tot grote resultaten. Internet is een machtig medium om veel mensen in je omgeving te bereiken en te mobiliseren. Ik heb al eerder verteld dat wij in 2002 met maar 3 mensen begonnen en inmiddels een organisatie zijn met meer dan 9.000 leden. Op 17 mei a.s. gaan we Meat the Truth vertonen tijdens de Veggie Pride Parade in New York en tijdens een duurzaamheidsconferentie van de Verenigde Naties.

Denk deze week eens na over de mogelijkheden in jouw land. Hoe kun je het Nederlandse voorbeeld volgen of zelfs verbeteren. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties en alvast heel veel succes!

Groeten,
Marianne Thieme

In the past weeks I’ve been receiving e-mails from people all over the world inspired by our Worldlog and who can’t wait to get to work setting up a party for the animals in their respective countries.

Some people have told me that the electoral systems in their countries do not lend themselves to a party for the animals because of high electoral thresholds. In other cases, the rights of animals simply do not feature in people’s consciousness as is the case in the Netherlands.

Today I’d like to offer you some practical tips for getting right to work on setting up a party for the animals.
First off, be aware that the mere establishment of a party for the animals will get a great many people thinking, simply because they are not used to the idea of political parties representing anything other than the interest of humans.

In any event, you will need a group of like-minded associates who all share similar ideas about animal welfare and animal rights.

A good way to get started is by organising dinner evenings with potlucks. This involves organising meet-ups via the Internet for people who believe in taking a stand on behalf of animals, nature and the environment and who are willing to share their ideas over dinner. This is where the potluck model comes in: all guests bring along pre-prepared vegetarian dishes which are all sampled and discussed (very inspiring!). Another model is the benefit model where a group of people prepare a meal and invite others to partake in it for a contribution which then goes towards the new party. You can find a good model for organising this type of meeting here.

You could organise various activities during the meeting, such as talking about the current political situation with respect to animal rights or viewing and discussing the film 'Meat the Truth' (which can be ordered via amazon.com).

You will soon notice how people are drawn to this subject and how they are also willing to actually get to work on setting up a party for the animals.

Be careful that people aren’t put off too easily! There can often some pretty high hurdles to clear, such as the large number of declarations of support required or monetary deposits. However, my experience shows that these barriers can certainly be overcome if you are convinced of the need for such an initiative. Big ideas lead to big results. Internet is a powerful medium for reaching out to and mobilising large numbers of people in your area, region or country. I have written previously that in 2002 we started with just 3 people. We now have an organisation of more than 9000 members. On 17 May 2009 we will be showing the film Meat the Truth during the Veggie Pride Parade in New York and during a United Nations sustainability conference.

Take some time week to think about the possibilities in your country. Perhaps you could follow the Dutch model. Perhaps you could even improve on it. I eagerly await any questions or news from you and I wish you every success!

Regards,
Marianne Thieme