Wereld­primeur: betaalbare dierenzorg voor iedereen in Australië


5 oktober 2022

Een voorstel voor universele gezondheidszorg voor dieren van de Australische Animal Justice Party is unaniem aangenomen in het parlement in de deelstaat Victoria. Dankzij het 'Veticare'-wetsvoorstel wordt medische zorg voor huisdieren gesubsidieerd of zelfs gratis - afhankelijk van het inkomen van hun menselijke huisgenoten. Daarnaast zullen door de staat gefinancierde wildziekenhuizen de zorg voor wilde dieren in nood verbeteren. Een wereldprimeur die de gezondheidszorg voor dieren voor iedereen toegankelijk maakt - én helpt bij het oplossen van een dringend tekort aan dierenartsen in Australië. Een win-win voor wilde dieren, huisdieren en hun menselijke metgezellen, dierenredders en dierenartsen.

MP Andy Meddick van de Animal Justice Party Victoria, en een visualisatie van het 'Veticare'-voorstel.

De Veticare-wet van de Animal Justice Party is een reactie op de nationale dierenartscrisis in Australië. Personeelstekorten en het toegenomen aantal mensen met huisdieren sinds de COVID-pandemie, hebben dierenartsen onder druk gezet en de prijzen doen stijgen. Het resultaat: beperkte toegang tot gezondheidszorg voor dieren, meer geëuthanaseerde of op straat gezette dieren en minder dieren die de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Het Veticare-voorstel voorziet in openbare veterinaire ziekenhuizen die door de overheid worden gefinancierd, een vaste jaarlijkse bijdrage voor eigenaren van huisdieren en een inkomensafhankelijke bijdrage aan de behandelingskosten. Dierenredders krijgen gratis zorg voor de dieren, als erkenning voor de bijdrage die ze leveren aan de bescherming van dieren. Dierenartsen die nu in hun eigen tijd en uit eigen middelen voor wilde dieren in nood zorgen, krijgen een vergoeding. Bovendien zullen speciale dierenziekenhuizen worden opgezet om de zorg voor wilde dieren te verbeteren en de druk op andere klinieken te verminderen.

"Dit is niet alleen een overwinning voor huisdieren en dieren in het wild, maar ook voor hardwerkende dierenartsen en dierverpleegkundige teams," zei parlementslid Andy Meddick van de Animal Justice Party Victoria en initiatiefnemer van het Veticare-voorstel. "Nu moeten we de steun voor dit voorstel blijven vasthouden, terwijl we met de overheid aan de volgende stappen werken", voegt hij eraan toe. Hij roept mensen op om hun handtekening te zetten onder zijn petitie voor de hervorming van de veterinaire zorg.

Stem op dieren, mensen en planeet

Kamerlid Andy Meddick en zijn collega-senaatskandidaten en AJP-leden voeren campagne voor de komende deelstaatverkiezingen.

De Animal Justice Party is de enige ecocentrische dierenrechtenpartij van Australië en maakt deel uit van de groeiende wereldwijde beweging van partijen voor de dieren. Met vertegenwoordigers in verschillende staten en lokale raden zet de AJP de bescherming van dieren, natuur, klimaat en biodiversiteit op de politieke agenda. De partij voert effectief campagne om een einde te maken aan levende diertransporten, de bio-industrie, de konijnenvleesindustrie, windhonden- en paardenraces, de wrede jacht op kangoeroes, eenden en dingo's, het gebruik van wilde dieren voor vermaak, de vernietiging van de natuur en leefomgeving van dieren in het wild, en meer.

In november neemt de Animal Justice Party deel aan de verkiezingen in de deelstaat Victoria met 88 Lagerhuiskandidaten en meer dan 16 Senaatskandidaten, onder wie parlementslid Andy Meddick, die zich herkiesbaar stelt. "Stem op 26 november met je hart! Stem op Dieren. Stem op mensen. Stem op de planeet!"

Waar we voor staan

Dierenrechten