Malafide puppy­handel aanpakken door Europese regi­stratie


8 februari 2016

Brussel moet de illegale handel in puppy’s en andere huisdieren aanpakken met een verplicht Europees registratiesysteem. Zo’n systeem zou verplicht moeten worden voor alle fokkers in Europa. Daarnaast dient er een huisdierenlijst te komen, met dieren die in Europa als huisdier gehouden mogen worden. “Verplichte registratie van huisdieren en een lijst met toegestane huisdieren voorkomen heel veel dierenleed,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp, die de Europese Commissie in Straatsburg opriep om de plannen zo snel mogelijk in te voeren.

zwerfdieren, verwaarlozing

Door alle huisdieren verplicht te registreren in een Europees systeem, wordt het opsporen van illegale handel in honden, katten en andere dieren gemakkelijker. Ook kunnen weggelopen dieren sneller met hun eigenaar herenigd worden en zijn daders van mishandeling beter op te sporen. Registratie kan daarnaast illegale doding van dieren, zoals zwerfhonden in Roemenië en galgo’s in Spanje, verminderen. De Europese Commissie kan met deze stappen laten zien dat ze serieus werk maakt van het welzijn van huisdieren,” vindt Hazekamp.

De Partij voor de Dieren pleit verder voor een Europese lijst met toegestane huisdieren, ook wel ‘positieflijst’ genoemd. “Het komt veel voor dat mensen exotische huisdieren aanschaffen die absoluut ongeschikt zijn als huisdier. Voorbeelden zijn berberapen, woestijnratten en slangen. Zulke dieren zijn absoluut niet geschikt als huisdier. Niet alleen voelen de dieren zich niet prettig in gevangenschap, ze kunnen ook een gevaar vormen voor de houders van het huisdier. Veel exotische dieren komen in een opvang terecht tegen de tijd dat mensen zich realiseren dat ze niet geschikt zijn als huisdier. Een positieflijst kan zowel dieren als houders een hoop ellende besparen,” aldus Anja Hazekamp.

Brussels should tackle the issue of illegal trade in puppies and other domestic animals by implementing a European registration system. All breeders in Europe should be forced to use this system. In addition, a list of domestic animals should be established, listing all animals that are allowed as pets in Europe. “Mandatory registration and a list of all allowed domestic animals will prevent a great deal of animal suffering,” says Anja Hazekamp, who has urged the European Commission in Strasbourg to implement these plans as soon as possible.

zwerfdieren, verwaarlozing

Mandatory registration of all domestic animals into a European system will facilitate the detection of illegal trade in dogs, cats and other animals. It will also make it easier to locate and reunite stray pets with their owners and track down animal abusers. Moreover, registration can reduce the illegal killing of animals such as stray dogs in Rumania and galgos in Spain. By taking these steps, the European Commission can demonstrate that it is truly committed to the matter of animal welfare,” claims Mrs Hazekamp.

The Party for the Animals is furthermore advocating a list that details which animal species are allowed to be kept as pets in Europe, also referred to as Positive List. “Many people purchase exotic animals that are highly unsuited to be kept as pets, for example Barbary macaques, gerbils and snakes. Not only are these animals very unhappy in captivity, they might also be a danger to their owners. Once their owners realise that they are not suited to be kept as pets, many exotic animals end up in shelters. A Positive List can spare the animals as well as their owners a great deal of misery,” according to Anja Hazekamp.