Ric O’Barry: ‘Nederland, sluit Dolfi­narium!’


13 juni 2016

Ric O’Barry heeft Nederland opgeroepen dolfinariumvrij te worden. De oud-trainer van Flipper en wereldwijd boegbeeld van de dolfijnenbescherming deed zijn oproep tijdens een gesprek met de Tweede Kamer. O’Barry vindt het houden van dolfijnen in gevangenschap dieronvriendelijk en een verkeerde vorm van educatie.

dolfinaria

Op uitnodiging van Kamerleden Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Rudmer Heerema (VVD) heeft dolfijnenbeschermer Ric O’Barry woensdag 8 juni met de Tweede Kamer gesproken over het Dolfinarium. O’Barry, die na een paar jaar werken met dolfijnen besloot zijn leven te wijden aan het bevrijden en beschermen van intelligente zeezoogdieren, stelt dat dolfinaria gemaskeerde circussen zijn die slecht zijn voor het dierenwelzijn en een foute boodschap meegegeven aan kinderen. Hen wordt bijgebracht dat het acceptabel is om dieren in gevangenschap te houden en te domineren.

O’Barry betoogt dat het in het leven van mens en dier gaat over het nemen van eigen beslissingen. Dit staat haaks op het leven van dolfijnen in gevangenschap, dat zich afspeelt in een betonnen bak. In die bak kunnen de dolfijnen hun normale gedrag niet uitoefenen. O’Barry stelt ook dat dolfijnen in een dolfinarium slecht met elkaar kunnen communiceren, omdat het geluid van hun sonar weerkaatst in de betonnen bak. O’Barry roept Nederland – ‘een van de meest progressieve landen ter wereld’ – daarom op om de wereld het goede voorbeeld te geven en het Dolfinarium te sluiten. Iedereen in Nederland kan hier aan bijdragen door geen ticket voor dolfijnenshows te kopen. De Partij voor de Dieren steunt O’Barry’s oproep van harte.

Flipper
In de jaren ‘60 heeft Ric O’Barry zelf vijf dolfijnen uit het wild gevangen en getraind voor de populaire televisieserie Flipper. Door zijn contact met deze sociale en intelligente dieren veranderde O’Barry van inzicht. Sinds de jaren ‘70 zet hij zich in om zoveel mogelijk mensen te bereiken met zijn boodschap over de nadelige effecten van gevangenschap op dolfijnen.

Ric O’Barry has called on the Dutch Parliament to close the Dolphinarium in the Netherlands. The global figurehead of dolphin protection and former trainer of the famous dolphin Flipper made his appeal during a meeting of the Dutch Lower House. O’Barry believes dolphin captivity to be animal-unfriendly and he feels that it sends the wrong message to our children.

dolfinaria

At the invitation of MPs Frank Wassenberg (Party for the Animals) and Rudmer Heerema (VVD), dolphin protector Ric O’Barry has addressed the Dutch Lower House on the subject of the dolphinarium on Wednesday 8 June. O’Barry, who had worked with dolphins for a few years before deciding to dedicate his life to the freeing and protecting of intelligent marine animals, claims that dolphinariums are disguised circuses that are bad for animal welfare and send the wrong message to our children: they are taught that the captivity and domination of animals is acceptable.

O’Barry argues that the lives of both humans and animals are about making one’s own decisions. This is at odds with the lives of dolphins in captivity, which are spent entirely inside a concrete container. In this container, dolphins are unable to express normal patterns of behaviour. O’Barry also states that communication is very difficult for dolphins in a dolphinarium, as the sound of their sonar reverberates in the concrete container. That is why O’Barry has called on the Netherlands – “one of the most progressive countries in the world” – to set an example for the world by closing the Dolphinarium. Everyone in the Netherlands can contribute by not buying a ticket to a dolphin show. The Party for the Animals strongly supports O’Barry’s appeal.

Flipper
In the sixties, Ric O’Barry caught five dolphins from the wild, and trained them for his popular TV show Flipper. However, his contact with these social and intelligent animals made him change his mind, and since the seventies, O’Barry has dedicated himself to reaching as many people as possible about the adverse effects of dolphin captivity.