PvdD zet Noorse walvis­jacht op EU-agenda


23 mei 2017

Op aanvraag van de Partij voor de Dieren gaat het Europees Parlement aankomende maand debatteren over de Noorse walvisjacht. Ondanks een wereldwijd verbod, opende Noorwegen in april de jacht op walvissen. Het land verhoogde bovendien het jachtquotum ten opzichte van 2016 en is van plan om 999 walvissen doden.

De Partij voor de Dieren wil dat Europa zoveel mogelijk doet om Noorwegen te laten stoppen met de walvisjacht. Europarlementariër Anja Hazekamp eist daarom dat de Europese Commissie onderzoekt of EU-havens gesloten kunnen worden voor walvisproducten. “Walvisvlees is illegaal in de Europese Unie. We moeten niet tolereren dat dode walvissen via havens als Rotterdam en Hamburg vervoerd worden naar Japan. Door walvisproducten te weigeren zet de EU een rem op de handel en ontmoedigt ze de jacht op walvissen,” aldus Hazekamp.

De Partij voor de Dieren heeft daarnaast, in samenwerking met Sea Shepherd, de Europese Commissie verzocht om een inbreukprocedure tegen Denemarken te starten vanwege de jaarlijkse afslachting van grienden. In het Nederlands parlement is onlangs ook een motie van de PvdD aanvaard die de Nederlandse regering vraagt om er bij de Europese Commissie op aan te dringen de doorvoer van walvisvlees door Europese havens een halt toe te roepen.

At the request of the Party for the Animals, Norwegian whaling will be discussed in the European Parliament in the following month. Despite a global whaling ban, Norway started its annual whale hunt again last April. The country even increased its hunting quota of 2016, planning to kill 999 animals this season.

The Party for the Animals wants the EU to do everything in its power to stop whaling in Norway. MEP Anja Hazekamp demands that the European Commission investigate whether EU ports can be closed to whale products. “Whale meat is illegal in the European Union. We must not tolerate dead whales to be transported to Japan through European ports like the ones in Rotterdam and Hamburg. By rejecting whale products, the EU hampers trade in such products and thereby discourages whaling,” says Hazekamp.

In collaboration with Sea Shepherd, the Party for the Animals has also requested that the European Commission initiate an infringement procedure against Denmark for its annual slaughter of pilot whales. In the Netherlands, a motion of the Party for the Animals was recently adopted in parliament, calling on the Dutch government to urge the European Commission to halt transit of whale meat through European ports.