Partij voor de Dieren verwelkomt Roemeense zuster­partij NOA!


13 maart 2024

De Roemeense partij Partidul pentru Natură, Oameni și Animale (NOA) werd in 2023 opgericht als de allereerste politieke partij in Roemenië die zich inzet voor de bescherming van dieren en de natuur. De Nederlandse Partij voor de Dieren werkt al enkele jaren samen met haar oprichters en erkent NOA nu officieel als zusterpartij.

De partij werd opgericht om verschillende problemen in de Roemeense samenleving aan te pakken. De oprichters van de partij zijn al lange tijd getuige van de vernietiging van de natuur in Roemenië. De natuur verslechtert overal, of het nu gaat om water, lucht, bodem of bossen, en NOA zet zich in om deze vernietiging tegen te gaan.

Ten tweede pleit NOA voor een transparante democratie waarin de stemmen en aspiraties van burgers worden gehoord en gerespecteerd. De partij stelt dat respect en mededogen voor alle levende wezens leidende principes moeten worden in de Roemeense samenleving.

De behandeling van dieren in Roemenië

Bovendien ondergaan dieren in Roemenië wijdverbreide mishandeling en wreedheid. Er zijn veel gevallen van verwaarloosde, mishandelde en gedode dieren. Roemenië heeft bijvoorbeeld een van de grootste zwerfdierenpopulaties van Europa. Het ruimen van zwerfdieren is een legale en gevestigde methode om dierlijke overbevolking tegen te gaan. Veel zwerfdieren komen in erbarmelijke omstandigheden terecht of worden geëuthanaseerd. Bovendien is Roemenië een vertrekpunt voor tal van schrijnende levende dierenexporten per schip, die ernstig en soms dodelijk leed veroorzaken.

NOA stelt dat dierenrechten in Roemenië zowel vanuit juridisch als sociaal perspectief moeten worden erkend. Deze rechten moeten worden geïmplementeerd en zorgvuldig gecontroleerd door autoriteiten en politici om echte bescherming en een goed leven voor dieren te garanderen - net zoals mensenrechten de mensen beschermen. Het leidende beginsel van NOA is de wijsheid van wijlen Mahatma Gandhi: 'de grootsheid van een natie en haar morele vooruitgang kan worden beoordeeld aan de hand van de manier waarop haar dieren worden behandeld'.

Enkele van de onderwerpen waar de partij momenteel aan werkt zijn een verbod op het euthanaseren van zwerfdieren in asielen, de implementatie van een humaan en efficiënt hondenmanagementsysteem, het verbieden van pelsdierfokkerij, een verbod op jagen en het verbeteren van het leven van boerderijdieren.

Volgende stappen

Op 9 juni worden in Roemenië zowel lokale als Europese verkiezingen gehouden. NOA is van plan om aan beide verkiezingen deel te nemen, met bijzondere aandacht voor het lokale niveau. Met bijna 40.000 te verdelen zetels maakt de partij een goede kans om één of meerdere raadsleden verkozen te krijgen.

Steun NOA door ze via hun website en sociale media te volgen. Overweeg een donatie of lidmaatschap om zo hun visie te steunen. Bent u stemgerechtigd in Roemenië? Stem NOA!