Marianne Thieme deelt in Stockholm geheim achter inter­na­ti­onaal succes Partij voor de Dieren


2 mei 2018

Marianne Thieme, de oprichter van de Nederlandse Partij voor de Dieren, gaf op 14 april in het Playhouse Teater te Stockholm een lezing over de succesvolle aanjagersrol van de partij op het gebied van dierenrechten, natuur en milieu. Momenteel heeft de partij vijf zetels in het nationale parlement en ze behaalde in maart een spectaculaire overwinning tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ook zijn er wereldwijd inmiddels achttien zusterpartijen actief. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met de Zweedse zusterpartij Djurens parti.


Fractievoorzitter Thieme sprak over de rol van de Nederlandse partij in het aanjagen van het debat over dierenrechten, zowel in Nederland als daarbuiten. Tevens legde ze uit waarom de beïnvloeding van politieke besluitvorming zo belangrijk is als een noodzakelijk instrument in het verbeteren van de positie van dieren, natuur en milieu.

In september zijn er verkiezingen in Zweden, voor het parlement en de gemeenteraad. Met haar lezing hoopt Thieme de Zweden aan het denken te zetten over de noodzaak van een nieuw soort politiek. Een die niet langer de belangen van de mens centraal stelt, maar die van de planeet en al haar bewoners.

De wereldberoemde Zweedse schrijfster Astrid Lindgren koos ook regelmatig partij voor de dieren. Ze stond bekend om haar gedrevenheid om de zwakkeren tegen de sterkeren te beschermen. Zo verzette ze zich tegen de snelgroeiende vee-industrie en streed ze voor een respectvolle behandeling van dieren. Volgens Thieme kan Zweden met Lindgren als voorbeeld een belangrijke stap maken naar een samenleving die niet langer economische kortetermijnbelangen voorop stelt, maar geleid wordt door mededogen en duurzaamheid.

In september zal de Zweedse zusterpartij Djurens parti meedoen aan de landelijke en gemeentelijke verkiezingen. Marianne Thieme: “Problemen rond de wijze waarop we met dieren omgaan zijn grensoverschrijdend. Om positieve verandering voor dieren te realiseren, is het belangrijk dat we over grenzen heen samenwerken met dierenbeschermers over de hele wereld.”

Internationale beweging
Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren in Nederland is een wereldwijde, groeiende beweging ontstaan die zich in de politiek inzet voor de grensoverschrijdende belangen van dieren, natuur en milieu. Inmiddels zijn er wereldwijd 19 gelijkgestemde politieke partijen en dit aantal blijft groeien.

On 14 April, Marianne Thieme, founder of the Dutch Party for the Animals, gave a lecture in the Playhouse Teater in Stockholm on the party’s successful role as an advocate for animal rights, nature and environment. The party currently has 5 seats in the national parliament and enjoyed a dramatic growth in last March’s municipal elections. Worldwide, eighteen sister parties of the Party for the Animals are currently active. The lecture was organised in cooperation with Swedish sister party Djurens parti.

Party leader Thieme talked about her party’s role in encouraging the debate on animal rights in the Netherlands as well as abroad. She also discussed the importance of influencing political decision-making as a necessary tool to improve the position of animals, nature and the environment.

In September, parliamentary and municipal elections will be held in Sweden. With her lecture, Thieme hoped to inspire the Swedes to think about the necessity of a new kind of politics. A politics in which the focus is no longer on the interests of man, but on those of the planet and all its inhabitants.

Someone who also stood up for animals, was world-famous Swedish author Astrid Lingren. She was known for passionately protecting the weak from the strong, for example by opposing the fast-growing livestock industry and fighting for a respectful treatment of animals. In Thieme’s opinion, Sweden can use Lindgren as an example to make an important step towards a society that no longer puts short-term economic interests first, but that is guided by compassion and sustainability.

In September, Swedish sister party Djurens parti will take part in the national and municipal elections. Marianne Thieme: “Problems concerning the way we treat animals are not confined to national borders. In order to bring about positive change for animals, it is important that we work together across borders with animal rights campaigners from all over the world.”

International movement

The establishment of the Party for the Animals has led to a growing global movement committed to the cross-border interests of animals, nature and the environment in politics. There are now 19 like-minded political parties and this number continues to grow.